home.php
Case study

Blog

znaki-zapytania-24141854_xxl-450x180 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

Eksperci MiP Data & Forensic przeprowadzają analizy śledcze w odniesieniu do danych zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, zarówno na rzecz organów ścigania, jak również dla podmiotów z rynku komercyjnego – osób fizycznych, firm i instytucji. Zakres ustaleń bywa różny – […]

baner-z-logosmall1-450x125 ODZYSKAJ SPOKÓJ Z MIP DATA & FORENSIC

ODZYSKAJ SPOKÓJ Z MIP DATA & FORENSIC

Utrata danych z dysku twardego, bądź elektronicznego nośnika informacji może być stresująca. Niewielu użytkowników zdaje sobie rację z wagi cyfrowych informacji, póki nie dotknie ich awaria nośnika skutkująca brakiem dostępu do danych. Przy użyciu komputerów, z każdym rokiem ludzkość wytwarza […]

odcisk-palca-na-dysku-10917219_xl-450x180 ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY POZYSKIWANY W RAMACH INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY POZYSKIWANY W RAMACH INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

Na potrzeby postępowania karnego, dowodem może być każda okoliczność mająca znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. I choć kodeks postępowania karnego nie definiuje pojęcia dowodu cyfrowego, to w ostatnim czasie coraz większą rolę procesową odgrywają dowody  pochodzące właśnie z nośników elektronicznych, gromadzone […]

odzyskiwanie-z-macierzy-11023433_xl-450x180 ODZYSKIWANIE DANYCH Z MACIERZY RAID

ODZYSKIWANIE DANYCH Z MACIERZY RAID

Macierze RAID stanowią zaawansowane rozwiązania technologiczno – sprzętowe, mające na celu powiększenie przestrzeni do przechowywania danych oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa. Coraz częściej wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa do przechowywania wytwarzanych przez nie danych. Odpowiednio skonfigurowane rozwiązania pozwalają na jednoczesny dostęp […]

expert-32292822_xxl-450x180 JAK SIĘ POWOŁUJE I KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

JAK SIĘ POWOŁUJE I KTO MOŻE ZOSTAĆ BIEGŁYM Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

  Biegły z zakresu informatyki śledczej może być powołany w każdej sprawie, w której stwierdzenie okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia wymaga wiadomości specjalnych, tj. kiedy zachodzi potrzeba ujawnienia oraz analizy cyfrowych materiałów zapisanych na elektronicznych  nośnikach danych oraz wydania opinii […]

badanie-dysku-20400760_xxl-450x180 ODZYSKIWANIE DANYCH FIRMOWYCH

ODZYSKIWANIE DANYCH FIRMOWYCH

Dane tracą wszyscy, zarówno użytkownicy prywatni, jak również firmy i instytucje. O ile dane domowe, nie zawsze są na tyle istotne, by trzeba było je odzyskiwać, to firmy zazwyczaj nie mogą funkcjonować bez informacji elektronicznych. Jakie zatem dane najczęściej tracą […]

odcisk-palca-70841272_xxl-450x180 OPINIA BIEGŁEGO Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ - ZAWARTOŚĆ I CECHY

OPINIA BIEGŁEGO Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ – ZAWARTOŚĆ I CECHY

  Opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej jest niezwykle ważnym dokumentem, jej treść i zawartość może zdecydować o wyroku sądu. Ważne jest zatem, by spełniała wymogi formalne, przewidziane przez przepisy prawa oraz odnosiła się merytorycznie do pytań postawionych przez organ […]

naprawa-smartfona-57657639_xxl-450x180 ODZYSKIWANIE DANYCH Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SMARTFONÓW

ODZYSKIWANIE DANYCH Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SMARTFONÓW

Rynek telefonów komórkowych i smartfonów rośnie z roku na rok – według danych pochodzących z raportu WeAreSocial – Digital in 2018- liczba użytkowników telefonów komórkowych na świecie w 2018 roku wynosi 5,135 mld. Telefony wykorzystywane są zarówno do podstawowych funkcji […]

szpieg-2793039_xl-450x180 FIRMY ODNOTOWUJĄ CORAZ WIĘCEJ PRZYPADKÓW SZPIEGOSTWA PRZEMYSŁOWEGO

FIRMY ODNOTOWUJĄ CORAZ WIĘCEJ PRZYPADKÓW SZPIEGOSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Mówi się, że w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Przekonały się o tym zwłaszcza przedsiębiorstwa, które zetknęły się ze zjawiskiem szpiegostwa przemysłowego. Zazwyczaj sprowadza się ono do inwigilowania instytucji przez osobę piastującą wysokie stanowisko, wiążące się z dostępem do […]

sprzet-38570405_xl-1-450x180 JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM O SPECJALNOŚCI ODZYSKIWANIE DANYCH

JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM O SPECJALNOŚCI ODZYSKIWANIE DANYCH

Odzyskiwanie danych to w dobie rozwoju technologii informatycznych dziedzina informatyki, która w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zyskała na znaczeniu. Każdy bowiem używa zarówno w życiu prywatnym, jak również w działalności zawodowej zdobyczy technologii w postaci komputera, telefonu czy smartfona, […]

CLOSE
CLOSE