single-post.php

CZY USŁUGA INFORMATYKI ŚLEDCZEJ JEST DLA CIEBIE?
Posts

Blog

Informatyka śledcza - MiP Data & Forensic

CZY USŁUGA INFORMATYKI ŚLEDCZEJ JEST DLA CIEBIE?

 

Informatyka śledcza? Brzmi poważnie. Dlatego większość osób myśli, że usługa nie jest dla nich. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas korzysta bowiem ze zdobyczy nowych technologii – komputerów, telefonów i smartfonów, sufruje po internecie, loguje się w social mediach, koresponduje za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Wszystkie te działania pozostawiają ślady w pamięci urządzeń, mogące służyć jako cyfrowe dowody. Czasami to właśnie dowód elektroniczny, z braku innych źródeł dowodowych, stanowi jedyną podstawę uzyskania korzystnego dla nas rozstrzygnięcia sprawy.

Klientem na usługę computer forensic świadczoną przez MiP Data & Forensic może być każdy, informatyka śledcza ma bowiem zastosowanie w wielu sprawach, jak np.:

  1. Sprawy rozwodowe, w tym pozyskiwanie dowodów wyłącznej winy partnera
  2. Pozyskiwanie dowodów zdrady partnera
  3. Sprawy związane z ustalaniem opieki nad dziećmi
  4. Sprawy dotyczące podziału majątku
  5. Sprawy alimentacyjne – zarówno jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci, jak również w odniesieniu do byłego małżonka
  6. Sprawy gospodarcze, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nawet w przypadku małych firm
  7. Sprawy kradzieży danych przez pracowników
  8. Sprawy „kradzieży klientów” przez pracowników rozpoczynających pracę na własny rachunek
  9. Uporczywe nękanie przez byłego partnera czy tajemniczego wielbiciela, czyli stalking
  10. Wszelkiego rodzaju sprawy cywilne, karne oraz gospodarcze, w których informacje mogące służyć w sprawie mają postać cyfrową.

Usługa informatyki śledczej jest zatem dla każdego, a wraz z rozwojem nowych technologii oraz wykorzystywaniem w życiu codziennym coraz większej ilości urządzeń wyposażonych w pamięci cyfrowe, dowody analogowe zaczną tracić na znaczeniu na rzecz właśnie dowodów elektronicznych.