single-post.php

CZY TWOJĄ FIRMĘ STAĆ NA MILIONOWE STRATY?
Posts

Blog

informatyka śledcza fot 3

CZY TWOJĄ FIRMĘ STAĆ NA MILIONOWE STRATY?

CZY TWOJĄ FIRMĘ STAĆ NA MILIONOWE STRATY? „KRET” W MIĘDZYNARODOWEJ KORPORACJI

W ostatnim czasie MiP Data & Forensic realizowała złożoną operację Computer forensic na rzecz dużej firmy o zasięgu międzynarodowym, w której jeden z członków zarządu wykradał dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i przekazywał je konkurencji. Dzięki temu rywal rynkowy przejmował kluczowych klientów firmy, oferując niższe ceny. Proceder trwał dosyć długo, a firma zorientowała się kiedy zaczęła przegrywać kolejne przetargi, a klienci zaczęli wypowiadać umowy. Na szczęście działalność kreta była na tyle nieudolna, że pozostawiła za sobą wiele śladów świadczących o jego kreciej robocie.

W dzisiejszych czasach to informacje stanowią najcenniejszą wartość. Dlatego z jednej strony są chronione fizycznie oraz proceduralnie w instytucjach, które je wytwarzają i wykorzystują w bieżącej działalności, z drugiej za strony stanowią łakomy kąsek dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z ich wagi.

Z doku na rok firmy na całym świecie odnotowują coraz więcej przypadków kradzieży firmowych danych. Najczęściej robią to osoby piastujące wysokie stanowiska kierownicze, menedżerskie, czy wręcz na poziomie zarządu organizacji, które wiążą się z dostępem do informacji o strategicznym znaczeniu dla firmy. Choć firmy próbują zabezpieczać się przed takimi sytuacjami, to chyba nie ma narzędzi chroniących przed zwykłą ludzką nieuczciwością.

Pozyskane w nielegalny sposób dane przekazywane są najczęściej konkurencji, na rzecz której złodzieje firmowych tajemnic wykonują swą krecią robotę. Często zdarza się również tak, że kret otwiera konkurencyjną do firmy działalność i to w niej wykorzystuje poufne dane. Czasami, by nie pozostawić bezpośrednich śladów, działalność taka prowadzona jest przez osoby bliskie kretowi – członków rodziny, czy osoby z grona znajomych.

Dochodzenia przeprowadzane przez informatyków śledczych są jednak niezwykle skuteczne i zazwyczaj przynoszą wyniki w postaci cyfrowych dowodów działalności kreta.