page.php

Dotacja unijna
bg_slider_ue

Dotacja unijna

DOTACJA NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Uprzejmie informujemy, iż firma MiP Data & Forensic Sp. z o.o. zrealizowała projekt: „Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe pomiędzy firmą MiP Data & Forensic a firmami należącymi do sieci partnerskiej”

MiP Data & Forensic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa nr: UDA – POIG.08.02.00-26-062/12-00
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 392 850,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 230 549,75 PLN
Okres realizacji: 2013 –2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

dotacja