• (22) 250-00-77 alarmowy 24h: 663-690-690
  • office@recovery.pl
  • Poniedziałek-Piątek: 9:00 -17:00
  • Dyżur 17:00-9:00 oraz weekendy: 535-690-690

Dotacja unijna

DOTACJA NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Uprzejmie informujemy, iż firma MiP Data Recovery Sp. z o.o. zrealizowała projekt: „Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe pomiędzy firmą MiP Data Recovery a firmami należącymi do sieci partnerskiej”

MIP DATA RECOVERY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa nr: UDA – POIG.08.02.00-26-062/12-00
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 392 850,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 230 549,75 PLN
Okres realizacji: 2013 –2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

dotacja Dotacja unijna Dotacja unijna dotacja