template-builder.php
cennik Cennik odzyskiwania danych

Cennik odzyskiwania danych

Cennik jest poglądowym zbiorem czynności zmierzających do odzyskiwania danych wykonywanych w trakcie analizy oraz samego – właściwego już procesu przywracania dostępu do danych. Można z całą pewnością stwierdzić, że nie ma dwóch jednakowych przypadków utraty danych. W oparciu o to stwierdzenie, każdy przypadek utraty danych jest oceniany w trakcie analizy i jego cena jest podawana w pewnym zakresie. Zakres ten uwzględnia optymistyczny wariant czasu poświęconego na odzyskanie danych oraz pesymistyczny (gdyby wystąpiły zdarzające się niespodziewane sytuacje). Cena odzyskiwania danych każdorazowo jest ustalana indywidualnie i nigdy nie jest większa od przedstawionej wielkości w analizie lub ekspertyzie danego przypadku. Cennik zatem wyobraża zbliżone typy uszkodzeń do jakich mogło dojść w danym przypadku.

Usługa
Cena
Rodzaje analiz
Analiza podstawowa Bezpłatna
Nośniki analizowane są w dni robocze w kolejności w jakiej dostarczane są do naszej firmy, czas oczekiwania na wynik analizy wynosi ok. 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dostarczeniu dysku.
Analiza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych, przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych oraz dalszych możliwości działania. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników analizy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników analizy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy.
Opłata za rezygnację z usługi odzyskiwania danych po zaakceptowaniu kosztów usługi oraz zleceniu realizacji usługi min. 600 PLN – max. połowa ceny usługi

*   Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%

 

Usługa
Cena
Ekspertyza dysków noszących znamiona otwarcia 
dyski ATA/SATA 2,5 i 3,5 calowe ** Ekspertyza
dyski SCSI 3,5 calowe ** Ekspertyza
dyski SAS ** Ekspertyza
Ekspertyza dysku po chkdsk (czekdysku) lub nad-instalowaniu nowego systemu 150 PLN
Opłata za rezygnację z usługi odzyskiwania danych po zaakceptowaniu kosztów usługi oraz zleceniu realizacji usługi min. 600 PLN – max. połowa ceny usługi
Nośniki analizowane są w dni robocze w kolejności w jakiej dostarczane są do naszej firmy, czas oczekiwania na wynik analizy wynosi ok. 3 dni roboczych liczonych od następnego dnia po dostarczeniu dysku.
Ekspertyza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych, przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych oraz dalszych możliwości działania. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników ekspertyzy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników ekspertyzy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy.
Płatność za ekspertyzę należy uregulować z góry.

*   Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%

** Przy analizach dysków noszących znamiona otwarcia, oprócz ceny za ekspertyzę doliczane są koszta donora w ilości 1-2 szt. na potrzeby podstawienia podzespołów mechanicznych w miejsce aktualnie uszkodzonych. Klient może dostarczyć odpowiednie nośniki do swojego zlecenia nie powodując tym samym zwiększenia kosztów cennikowych ekspertyzy.

Uszkodzenia logiczne w dyskach twardych
Dla systemów:  FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/8.1/10)
sformatowanie, wykasowanie struktur katalogowych
od 300 PLN
usunięcie / uszkodzenie partycji
od 500 PLN
uszkodzenia logiczne strefy serwisowej dysku (Service Area)
od 900 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
usunięcie/uszkodzenie partycji
od 600 PLN
sformatowanie, wykasowanie struktur katalogowych
od 900 PLN
uszkodzenia logiczne strefy serwisowej dysku (Service Area)
od 1300 PLN

*   Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%

Uszkodzenia elektroniczne dysków
Dyski 1.8 cala interfejs ZIF /LIF
800 PLN
Dyski 2.5 cala interfejs SCSI/SAS
800 PLN
Dyski 2.5 cala interfejs FC
1500 PLN
Dyski 2.5 cala interfejs ATA/SATA
500 PLN
Dyski 3.5 cala interfejs ATA/SATA
300 PLN
Dyski 3.5 cala interfejs SCSI/SAS
1000 PLN
Dyski 3.5 cala interfejs FC
1500 PLN
Dyski 3.5 cala interfejs SATA 3 / He
1000 PLN

*   Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%

Uszkodzenia fizyczne – cennik odzyskiwania danych
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy
od 800 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. uszkodzenie głowic
od 1200 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 2.5 cala np. zatarcie silnika
od 1500 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 1.8 cala
od 2000 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. przyklejenie głowic do powierzchni talerzy
od 600 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. uszkodzenie głowic
od 1200 PLN
Uszkodzenia fizyczne dla dysków 3.5 cala np. zatarcie silnika
od 2500 PLN

*   Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%

Telefony i smartfony
ANALIZA – TELEFONY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Analiza podstawowa
bezpłatna
ANALIZA – TELEFONY NIESPRAWNE
Analiza telefonu po zalaniu
bezpłatna
Analiza telefonu po upadku
bezpłatna
Analiza telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych
bezpłatna

 

Usługa: Cena:
Telefony i smartfony posiadające system Android
odzysk SMS po skasowaniu **
od 250 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych ** od 400 PLN
odzysk danych po zablokowaniu **
od 800 PLN
Telefony i smartfony posiadające system iOS
odzysk SMS po skasowaniu **
od 500 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych **
od 900 PLN
odzysk danych po zablokowaniu **
od 1000 PLN
Telefony i smartfony posiadające system Windows Phone
odzysk SMS po skasowaniu ** 300 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych ** 500 PLN
odzysk danych po zablokowaniu ** 800 PLN
Telefony i smartfony posiadające system Symbian
odzyskiwanie danych z telefonu ** od 400 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** Podane ceny nie zawierają czynności związanych z informatyką śledczą (nie są objęte procedurami wykorzystywanymi do spraw sądowych). Na potrzeby prowadzonych postępowań lub innych powództw działania te są przeniesione do działu informatyki śledczej.

Uszkodzenia elektroniki – upadek / zalanie / zwarcie

Usługa: Cena:
Telefony i smartfony posiadające system Android
odzysk SMS po skasowaniu **
800-1200 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych ** 800-1200 PLN
odzysk danych po zablokowaniu **
800-1200 PLN
Telefony i smartfony posiadające system iOS
odzysk SMS po skasowaniu **
800-1200 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych **
800-1200 PLN
odzysk danych po zablokowaniu **
800-1200 PLN
Telefony i smartfony posiadające system Windows Phone
odzysk SMS po skasowaniu ** 800-1200 PLN
odzysk danych po przywróceniu ustawień fabrycznych ** 800-1200 PLN
odzysk danych po zablokowaniu ** 800-1200 PLN
Telefony i smartfony posiadające system Symbian
odzyskiwanie danych z telefonu ** 800-1200 PLN
Typy odzyskiwania danych  –  Android / Windows Phone / Symbian (nie dotyczy produktów APPLE)
Chip-OFF *** 1200 PLN
ISP 800 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** Podane ceny nie zawierają czynności związanych z informatyką śledczą (nie są objęte procedurami wykorzystywanymi do spraw sądowych). Na potrzeby prowadzonych postępowań lub innych powództw działania te są przeniesione do działu informatyki śledczej.

*** Jest to najnowocześniejsza metoda uzyskiwania dostępu do danych. Opisana w zakładce Chip-off

Usługa: Cena
ANALIZA – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Analiza podstawowa
Bezpłatna
ANALIZA – TABLETY NIESPRAWNE
Analiza tabletów po zalaniu  **
150 PLN
Analiza tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych
150 PLN
Analiza tabletów uszkodzonych ** 
150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** cena będzie możliwa do ustalenia dopiero po przeprowadzeniu analizy (w tym przypadku analiza jest płatna jako analiza tabletów niesprawnych). Cena odzyskiwania oprócz ceny za analizę, składać się będzie, z ceny za odzyskiwanie w przypadku normalnego uszkodzenia oraz ceny za wyczytanie danych, po naprawie tabletu, na potrzeby uzyskania dostępu do tych danych.

Usługa: Cena
ODZYSKIWANIE – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Odzyskiwanie danych z tabletów sprawnych i niezablokowanych
od 500 PLN
ODZYSKIWANIE – TABLETY NIESPRAWNE
Odzyskiwanie danych z tabletów po zalaniu **
ustalana po analizie ***
Odzyskiwanie danych z tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych **
ustalana po analizie ***
Odzyskiwanie danych z tabletów uszkodzonych **
ustalana po analizie ***

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** Podane ceny nie zawierają czynności związanych z informatyką śledczą (nie są objęte procedurami wykorzystywanymi do spraw sądowych). Na potrzeby prowadzonych postępowań lub innych powództw działania te są przeniesione do działu informatyki śledczej.

*** cena będzie możliwa do ustalenia dopiero po przeprowadzeniu analizy (w tym przypadku analiza jest płatna jako analiza tabletów niesprawnych). Cena odzyskiwania oprócz ceny za analizę, składać się będzie, z ceny za odzyskiwanie w przypadku normalnego uszkodzenia oraz ceny za wyczytanie danych, po naprawie tabletu, na potrzeby uzyskania dostępu do tych danych.

Uszkodzenie logiczne – skasowanie / sformatowanie   Opłata
Karty pamięci typu Flash
odzysk danych bez względu na pojemność nośnika
400 PLN
Zlecający powierzając nośnik flash jest zdecydowany na realizację usługi odzyskiwania danych i akceptuje podane w cenniku koszty. W przypadku rezygnacji z usługi klient ponosi koszty transportu i wystawienia analizy w wysokości  (netto). 150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Uszkodzenie elektroniczne –  błąd urządzenia / brak dostępu do urządzenia / system nie widzi urządzenia  Opłata
Karty pamięci typu Flash
odzysk danych bez względu na pojemność nośnika
500-1200 PLN
Zlecający powierzając nośnik flash jest zdecydowany na realizację usługi odzyskiwania danych i akceptuje podane w cenniku koszty. W przypadku rezygnacji z usługi klient ponosi koszty transportu i wystawienia analizy w wysokości  (netto). 150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Uszkodzenie logiczne – skasowanie / sformatowanie   Opłata
Pamięci typu Pendrive
odzysk danych bez względu na pojemność nośnika
400 PLN
Zlecający powierzając nośnik flash jest zdecydowany na realizację usługi odzyskiwania danych i akceptuje podane w cenniku koszty. W przypadku rezygnacji z usługi klient ponosi koszty transportu i wystawienia analizy w wysokości  (netto). 150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Uszkodzenie elektroniczne –  błąd urządzenia / brak dostępu do urządzenia / system nie widzi urządzenia  Opłata
Pamięci typu Pendrive
odzysk danych bez względu na pojemność nośnika
500-1200 PLN
Zlecający powierzając nośnik flash jest zdecydowany na realizację usługi odzyskiwania danych i akceptuje podane w cenniku koszty. W przypadku rezygnacji z usługi klient ponosi koszty transportu i wystawienia analizy w wysokości  (netto). 150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

 Opłata
Dyktafony – uszkodzenie logiczne
skasowanie / sformatowanie (dyktafon sprawny)
TEL.
Dyktafony – uszkodzenie mechaniczno-elektroniczne
upadek / zalanie / zwarcie TEL.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Uszkodzenie elektroniczne –  błąd urządzenia / brak dostępu do urządzenia / system nie widzi urządzenia  Opłata
Nośniki pamięci typu Monolit (np. karty MicroSD)
odzysk danych bez względu na pojemność nośnika
Od 1200 PLN
W przypadku rezygnacji z usługi klient ponosi koszty transportu i wykonania analizy. 300 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Usługa:
Cena
Analizy
Analiza dysków SSD
0 PLN**
Inne – dodatkowe usługi serwisowe
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z laptopa
150 PLN
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z kamer lub z aparatów cyfrowych.  200 PLN
UWAGA !!! Prosimy o dostarczanie nośników bez urządzeń aby nie ponosić dodatkowych kosztów, które będą naliczane z góry, po ich dostarczeniu, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń (wynikłe z procesu wymontowania ich do celów odzyskiwania danych), w których znajdują się nośniki.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** W przypadku rezygnacji z usługi odzyskiwania danych pobierana jest opłata za analizę w wys. 300 zł netto

Usługa:
   Cena    
Odzyskiwanie danych
Odzyskanie danych po reinstalacji systemu lub tzw. recovery systemu
od 500 – do 1200 PLN
Odzyskanie danych po skasowaniu lub sformatowaniu
od 500 do 800 PLN
Odzyskanie danych po działaniu wirusa
od 800 – 1200 PLN
Inne – dodatkowe usługi serwisowe
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z laptopa
150 PLN
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z kamer lub z aparatów cyfrowych.  200 PLN
UWAGA !!! Prosimy o dostarczanie nośników bez urządzeń aby nie ponosić dodatkowych kosztów, które będą naliczane z góry, po ich dostarczeniu, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń (wynikłe z procesu wymontowania ich do celów odzyskiwania danych), w których znajdują się nośniki.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** W przypadku rezygnacji z usługi odzyskiwania danych pobierana jest opłata za analizę w wys. 300 zł netto

Usługa:
Cena
Odzyskiwanie danych
Odzyskanie danych w przypadkach uszkodzenia elektroniki w dyskach SSD
od 3000 PLN
Odzyskanie danych po uszkodzeniu kontrolera pamięci
od 5000 PLN
Uszkodzenie firmware-u
od 2500 PLN
Inne – dodatkowe usługi serwisowe
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z laptopa
150 PLN
Wymontowanie/Instalacja dysku SSD z kamer lub z aparatów cyfrowych.  200 PLN
UWAGA !!! Prosimy o dostarczanie nośników bez urządzeń aby nie ponosić dodatkowych kosztów, które będą naliczane z góry, po ich dostarczeniu, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń (wynikłe z procesu wymontowania ich do celów odzyskiwania danych), w których znajdują się nośniki.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Tryby specjalne analiz

Analiza macierzy RAID 0:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
300 PLN
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
150 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
600 PLN
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
300 PLN

Analiza macierzy RAID 1:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
300 PLN
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
150 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
600 PLN
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
300 PLN

Analiza macierzy RAID 5:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
500 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SATA – za każdy dodatkowy dysk
300 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
800 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI – za każdy dodatkowy dysk
350 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
1000 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SAS – za każdy dodatkowy dysk
500 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
1200 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – za każdy dodatkowy dysk
500 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI/SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
2000 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI/SAS – za każdy dodatkowy dysk
800 PLN

Analiza macierzy RAID 10:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt.
600 PLN
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków
300 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt.
1200 PLN
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków
300 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

 

 

Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 0
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0
od 800 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0
od 1500 PLN

 

Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 1
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1
od 800 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1
od 1500 PLN

 

Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 5
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5
od 1500 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5
od 3000 PLN
Uszkodzenia logiczne – maszyny wirtualne
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5
od 4000 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5
od 5000 PLN

 

Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 10
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 10
od 800 PLN
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 10
od 1500 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

 

Uszkodzenia mechaniczne RAID 0
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
Jeżeli odzyskiwanie danych z dysków nie zakończy się sukcesem na jednym z dysków macierzy raid 0, nie klient nie będzie ponosił żadnych opłat z wyjątkiem kosztów ekspertyzy (jeśli wyrazi na nią zgodę).
Uszkodzenia mechaniczne RAID 1
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy, w której na żadnym z dysków nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 5
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z 3 nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia sie wcześniejszego od macierzy.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 10
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z dwóch par nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać parę, która jako pierwsza będzie poddana procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugiej parze dysków to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych par. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia się wcześniejszego od macierzy.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Usługa:
Cena
Tryb standardowy
bezpłatny
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu w dni robocze w godzinach pracy firmy.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Usługa:
Cena
Tryb przyspieszony
500 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu w dni robocze w godzinach pracy firmy.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Usługa:
Cena
Tryb ekspresowy
1000 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu poza standardowymi godzinami pracy firmy – obsługa 24/7.

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%