template-builder.php

Biały wywiad specjalistyczna usługa
info-sled

Biały wywiad specjalistyczna usługa

Biały wywiad stanowi formę działań wywiadowczych i sprowadza się do pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych, jawnych źródeł. W obrocie profesjonalnym używa się również jego angielskiego odpowiednika, tj. określenia OSINT – open-source intelligence. Biały wywiad ma znaczenie zwłaszcza w relacjach biznesowych – pozyskane w ten sposób informacje stanowią często podstawę podejmowania decyzji, dostarczają wiedzy na temat trendów panujących w danej branży, czy pozwalają na „prześwietlanie” nowych kontrahentów i współpracowników. Monitorowanie tą drogą zmian na rynku pozwala niektórym podmiotom wciąż być o krok przed konkurencją. Wraz ze wzrostem świadomości co do możliwości pozyskiwania tą drogą  informacji, biały wywiad coraz częściej wykorzystywany jest również na potrzeby osób fizycznych.

NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIE BIAŁEGO WYWIADU

Z usług specjalistów realizujących czynności białego wywiadu korzystają wszyscy, którzy potrzebują pozyskać informacje o wybranej osobie, bądź podmiocie, zwłaszcza:

 1. Firmy – o działaniach konkurencji oraz tendencjach na rynku
 2. Przedsiębiorcy – o kandydatach do pracy, bądź osobach zatrudnionych już w danej organizacji, szczególnie piastujących wysokie stanowiska menedżerskie
 3. Wierzyciele – o dłużnikach uchylających się od uregulowania należności, bądź ukrywających majątek
 4. Politycy – o nastrojach społecznych, czy przeciwnikach politycznych
 5. Osoby fizyczne – o małżonkach i partnerach podejrzewanych o niewierność

ŹRÓDŁA INFORMACJI POZYSKIWANYCH W RAMACH BIAŁEGO WYWIADU

Działania podejmowane w ramach białego wywiadu są całkowicie legalne, etyczne i sprowadzają się do pozyskiwania wiedzy ze źródeł dostępnych dla wszystkich. W pracy wywiadowców wykorzystywane są także specjalistyczne narzędzia pozwalające na monitoring mediów, automatyczną analizę zgromadzonych danych oraz tworzenie schematów relacji i powiązań pomiędzy monitorowanymi osobami. Biały wywiad nie obejmuje jednak czynności operacyjno – rozpoznawczych, zastrzeżonych dla służb państwowych. Materiały w ramach białego wywiadu pozyskiwane są zwłaszcza ze źródeł typu:

 1. Internet – strony www, media społecznościowe, portale specjalistyczne, branżowe i tematyczne
 2. Materiały komercyjne ujawnione do publicznej wiadomości (oferty handlowe, materiały promocyjne i marketingowe)
 3. Informacje, które firmy zobowiązane ujawniać na mocy przepisów prawa (sprawozdania finansowe, bilanse, raporty)
 4. Komunikaty prasowe
 5. Przekazy radiowe i telewizyjne
 6. Publiczne wypowiedzi
 7. Ogólnopaństwowe rejestry
 8. Dzienniki urzędowe

Biały wywiad kończy się opracowaniem raportu, zawierającego podsumowanie osiągniętych wyników. Dlatego w pracy specjalisty z zakresu białego wywiadu istotna jest umiejętność analitycznego myślenia, łączenia zdarzeń i faktów, a także jasne i zwięzłe formułowanie myśli, tak by treść raportu była czytelna i zrozumiała dla odbiorcy.

Etapy Białego Wywiadu

Krok 1

Rozpoznanie potrzeb klienta

Przeprowadzenie wywiadu ze zleceniodawcą, pod kątem zdefiniowania jego preferencji i oczekiwań.

Krok 2

Przeglądanie źródeł

Gromadzenie materiałów pochodzących z ogólnodostępnych źródeł w aspekcie występowania poszukiwanych informacji.

Krok 3

Analiza pozyskanych informacji

Badanie i obróbka zebranych materiałów, w celu wyselekcjonowania tych, mających znaczenie dla sprawy.

Krok 4

Opracowanie raportu

Przygotowanie dokumentacji zawierającej wyniki przeprowadzonych prac i osiągnięte wnioski.

zamów usługę