template-builder.php

Kasowanie danych
Kasowanie danych cennik

Kasowanie danych

 

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z OTERTY?
KASOWANIA DANYCH ?

WYSTAWIAMY CERTYFIKATY USUNIĘCIA DANYCH Z NOŚNIKA ORAZ UTYLIZACJI, FILMUJEMY RÓWNIEŻ PRZEBIEG UTYLIZACJI NOŚNIKÓW.

TEL.: (22) 250-00-77 / KOM.: 663-690-690

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgłoszenie online

Oferta kasowania danych skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy cenią sobie poufność lub są zobligowani do ochrony danych. Każda zmiana przeznaczenia nośnika lub jego utylizacja jest obarczona problemem pozostawionych na nim danych.

Kasowanie danych poprzez formatowanie dysku z poziomu systemu nie gwarantuje permanentnego usunięcia danych, a ich pozostawienie niesie ze sobą ryzyko przechwycenia poufnych informacji.

KASOWANIE SPRZĘTOWE

KASOWANIE SPRZĘTOWE - Stosowane przed utylizacją dysków i polegające na oddziaływaniu silnego pola magnetycznego na nośnik z użyciem certyfikowanego urządzenia Degausser. Pole magnetyczne wytwarzane przez to urządzenie bezpowrotnie usuwa wszelkie dane zapisane na nośniku magnetycznym (dysk twardy, dyskietki itp.) jednocześnie niszcząc go na tyle, iż nie jest możliwe dalsze jego użytkowanie.

KASOWANIE PROGRAMOWE

KASOWANIE PROGRAMOWE - Kasowanie danych polegające na wielocyklicznym, posektorowym zapisywaniu danych na nośniku. Ma ona w założeniu nadpisać znajdujące się na nim dane, co uniemożliwi ich późniejsze odzyskanie. Specjaliści posługują się przy tym odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala zachować sprawność nośnika po przeprowadzeniu procesu kasowania danych.

UTYLIZACJA NOŚNIKA

UTYLIZACJA NOŚNIKA - Oferujemy również utylizację nośników poprzez zmielenie w specjalistycznych, profesjonalnych maszynach co prowadzi do całkowitego, fizycznego ich zniszczenia.

zamów usługę