template-builder.php
mip-poprawki_slidery Odzyskiwanie danych z dysku po skasowaniu

Odzyskiwanie danych z dysku po skasowaniu

Odzyskiwanie danych z dysku po skasowaniu. Skasowanie plików to jeden z najprostszych przypadków dla specjalistów odzyskiwania danych. Usunięcie danych nie oznacza ich całkowitego zniknięcia. W jednym z przypadków znajdują się one w koszu, skąd łatwym sposobem można je przywrócić. Jeśli ten został opróżniony – patrz odzyskiwanie danych po usunięciu z kosza. W przypadku, gdy pliki usuwaliśmy w sposób permanentny i potwierdziliśmy komunikat o trwałym ich usunięciu sprawa wygląda inaczej. Najczęściej kasowane pliki znajdują się na pulpicie, który jest partycją systemową, a znajdujące się na nim dane mogą zostać nadpisane. Jeśli jednak do tego nie doszło możliwym jest odzysk za pomocą programów (zainstalowanych na odrębnej partycji), bądź dzięki usługom ekspertów recovery. Pliki można usunąć z istniejącej kopii zapasowej, bądź poprzedniej wersji zapisywanej przez system w obrębie punktów przywracania (czyli tzw. kopia w tle).