template-builder.php

Co to jest analiza
naglowek – analiza – wyjasnienie pojec NEW-A-1920×349

Co to jest analiza

Analizą nazywamy zbiór czynności zmierzających do uzyskania odpowiedzi na 3 pytania:

W celu udzielenia odpowiedzi na pierwsze z pytań konieczne jest przeprowadzenie podstawowych czynności sprawdzających w odniesieniu do głównych elementów nośnika. Prace te wykonywane są bezpłatnie. Wyjątek od tej reguły następuje, kiedy zachodzi potrzeba zakupu dysku zwanego „donorem” w celu pobrania z niego sprawnych elementów. Dotyczy to najbardziej złożonych przypadków uszkodzeń nośników, kiedy podstawowe czynności sprawdzające nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy odzyskanie danych będzie możliwe.

W sytuacji kiedy wstępna weryfikacja nie pozwala na ustalenie, czy odzysk danych jest możliwy, przeprowadzana jest ekspertyza.