single-case-study.php

Strefa serwisowa
Case study

Case study

Firma MiP Data & Forensic posiada najnowocześniejsze laboratorium wyposażone m.in. w komory laminarne, które pozwalają na otworzenie nośnika w sterylnych warunkach, umożliwiających odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku twardego (HDD) bez ryzyka powiększenia strat.

otwarty dysk
Uszkodzenia strefy serwisowej dysku twardego

Strefa serwisowa

Uszkodzenia strefy serwisowej

Strefa serwisowa opisuje niewielką część przestrzeni dyskowej, która jest przeznaczona na przechowywanie modułów kodu i innych struktur danych, których funkcją jest zarządzanie działaniem dysku. Ta przestrzeń nie jest dostępna dla użytkownika. Przykłady takich funkcji obejmują kontrolę prędkości i zarządzanie tworzącymi się uszkodzeniami sektorów. Na nowoczesnym dysku twardym znajduje się zazwyczaj 50 – 100 modułów obszaru obsługi.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego i dobrze rozumianego uniwersalnego charakteru magnetycznego przechowywania danych, architektura obszaru serwisowego różni się znacznie w zależności od producenta dysków twardych, a nawet znacznie między modelami tego samego producenta.

Uszkodzenia strefy serwisowej dysku obejmują uszkodzenie krytycznego modułu kodu w strefie serwisowej, co powoduje, że dysk twardy znajduje się w stanie, w którym:

  • Nie można zainicjować
  • Nie może dotyczyć zawartości sektora
  • Nie można dokonać translacji adresów (między logicznym numerem sektora a fizyczną lokalizacją danych).

Manipulacja tymi modułami jest możliwa na wielu dyskach twardych i zazwyczaj można wyeliminować problem lub przynajmniej tymczasowo obejść problem, aby dokończyć odzyskiwanie danych.

Nie jest to procedura w która musi zostać wykonywana w komorze laminarnej, ale wymaga dostępu do dysku twardego na poziomie produkcji fabrycznej dysków w celu uzyskania dostępu do obszaru usług, które w przeciwnym razie będą niewidoczne dla użytkownika/administratora. Producenci dysków twardych nie wspierają firm zajmujących się odzyskiwaniem danych w zakresie szkoleń produktowych, więc proces określania struktury i funkcjonalności obszaru usług jest w całości oparty na inżynierii wstecznej (re-inżynierii), a więc jest obszarem wysoce wyspecjalizowanym.