single-case-study.php
Case study

Case study

Firma MiP Data & Forensic posiada najnowocześniejsze laboratorium wyposażone m.in. w komory laminarne, które pozwalają na otworzenie nośnika w sterylnych warunkach, umożliwiających odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku twardego (HDD) bez ryzyka powiększenia strat.

Uszkodzenia strefy serwisowej

Strefa serwisowa

Uszkodzenia strefy serwisowej

Strefa serwisowa opisuje niewielką część przestrzeni dyskowej, która jest przeznaczona na przechowywanie modułów kodu i innych struktur danych, których funkcją jest zarządzanie działaniem dysku. Ta przestrzeń nie jest dostępna dla użytkownika. Przykłady takich funkcji obejmują kontrolę prędkości i zarządzanie tworzącymi się uszkodzeniami sektorów. Na nowoczesnym dysku twardym znajduje się zazwyczaj 50 – 100 modułów obszaru obsługi.

W przeciwieństwie do konwencjonalnego i dobrze rozumianego uniwersalnego charakteru magnetycznego przechowywania danych, architektura obszaru serwisowego różni się znacznie w zależności od producenta dysków twardych, a nawet znacznie między modelami tego samego producenta.

Uszkodzenia strefy serwisowej dysku obejmuje uszkodzenie krytycznego modułu kodu w strefie serwisowej, co powoduje, że dysk twardy znajduje się w stanie, w którym:

  • Nie można zainicjować
  • Nie może dotyczyć zawartości sektora
  • Nie można dokonać translacji adresów (między logicznym numerem sektora a fizyczną lokalizacją danych).

Manipulacja tymi modułami jest możliwa na wielu dyskach twardych i zazwyczaj można wyeliminować problem lub przynajmniej tymczasowo obejść problem, aby dokończyć odzyskiwanie danych.

Nie jest to procedura w która musi zostać wykonywana w komorze laminarnej, ale wymaga dostępu do dysku twardego na poziomie produkcji fabrycznej dysków w celu uzyskania dostępu do obszaru usług, które w przeciwnym razie będą niewidoczne dla użytkownika/administratora. Producenci dysków twardych nie wspierają firm zajmujących się odzyskiwaniem danych w zakresie szkoleń produktowych, więc proces określania struktury i funkcjonalności obszaru usług jest w całości oparty na inżynierii wstecznej (reinżynierii), a więc jest obszarem wysoce wyspecjalizowanym.