420 page.php

odzyskiwanie danych z macierzy

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 3

Odzyskiwanie danych z macierzy raid 3 to zaawansowana usługa oferowana przez MiP Data & Forensic, posiadająca największe doświadczenie w macierzach RAID 3

Firma MiP Data & Forensic posiada bardzo bogate doświadczenie obejmujące odzyskiwanie danych z macierzy. Wykonamy odzyskiwanie danych z macierzy pracujących we wszystkich konfiguracjach RAID przywracając dane lub w niektórych przypadkach pierwotną sprawność macierzy przed awarią, zapobiegającą reinstalacji i konfiguracji.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) nadmiarowa macierz niezależnych dysków. Specjalny układ połączenia dysków stworzony w celu specjalnych zastosowań.

RAID 3

  • Budowa

    Striping na poziomie bajtów z dyskiem parzystości (kody obliczane są przez specjalny procesor). Dla dowolnej liczby dysków używa tylko jednego dysku nadmiarowego. Gromadzone tam dane oblicza się poprzez funkcję XOR. Stosowany jest tutaj podział danych na dyski na poziomie pojedynczego bitu.

  • Opis działania

    Każdy odczyt, tak jak i każdy zapis używa wszystkich dysków z danymi. Bajty zapisywane s ą na oddzielnych dyskach. Jeden dysk przechowuje wszystkie dane parzystości. W tym przypadku dopuszczalne jest uszkodzenie pojedynczego dysku. W tej konfiguracji niemożliwymi są równoległe transakcje. Przy każdej z nich konieczny jest dostęp do wszystkich dysków macierzy.

  • Zastosowanie

    Aplikacje video, CAD/CAM, przetwarzanie 3D, multimedia. Typowe zastosowania to obróbka materiałów wideo. Przeznaczony dla aplikacji wymagających dużej szybkości transferu danych i niezawodności.

raid-3