single-post.php

OBJAWY USZKODZENIA MECHANICZNEGO DYSKU
Posts

Blog

OBJAWY USZKODZENIA MECHANICZNEGO DYSKU

OBJAWY USZKODZENIA MECHANICZNEGO DYSKU

Choć dla niektórych to procesor czy pamięć stanowi najważniejszy element komputera, tak naprawdę to dysk twardy stanowi jego serce. W razie awarii dowolne podzespoły  można swobodnie wymieniać, bez szkody dla sprzętu, ani tym bardziej użytkownika. Dopiero awaria nośnika sprawia, że pozostałe elementy komputera stają się nieużyteczną kupą żelastwa,  największą wartość stanowią bowiem dane zapisane w pamięci dysku twardego.

Najczęstszą przyczyną awarii dysków twardych są ich usterki mechaniczne, związane z uszkodzeniem wewnętrznych podzespołów nośnika. Objawy usterek mechanicznych bywają różne – najczęściej po prostu dysk przestaje działać, w efekcie czego nie można uruchomić komputera. Pozostałe symptomy to między innymi.:

  1. Znaczne spowolnienie pracy komputera
  2. Problemy z otwieraniem, przeglądaniem, kopiowaniem plików
  3. Niestandardowe odgłosy wydawane przez dysk – stukanie, szuranie, pisk

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy niezwłocznie wyłączyć komputer i przekazać nośnik do MiP Data & Forensic. Każda kolejna próba uruchomienia dysku zwykle powiększa tylko rozmiar usterki, co może skutkować brakiem możliwości przywrócenia dostępu do danych.