template-builder.php

Uszkodzenia macierzy RAID

Uszkodzenia macierzy RAID

Uszkodzenia macierzy RAID jest w  większości przypadków  uszkodzeniem wynikającym z błędów logicznych do których zaliczamy:

Ocena możliwości odzyskania danych w tym przypadku jest wyceniana w trakcie analizy gdzie podany jest przedział cenowy odzyskania danych po zagadnieniach przedstawionych powyżej.

Jeśli natomiast dochodzą do tego uszkodzenia elektroniczne jak np.:

lub

uszkodzenie mechaniki dysku powstające najczęściej przez:

wtedy mamy do czynienia ze składową ceną odzyskiwania danych.

Opisujemy to na przykładzie macierzy raid 5 składającej się z 4 dysków fizycznych SATA o pojemności 1 TB ( A,B,C,D). Poziom zajętości macierzy to ok. 80% 

Problem:

Oddano do analizy macierz w której doszło do przegrzania się 2 dysków pozostałe 2 są sprawne.

Wycena odzyskiwania danych:

Koszt odzyskania danych z macierzy to przedział zwykle 3-10 tyś zł

uzgodniono na podstawie informacji telefonicznych, że 2 z 4 dysków wypadły z macierzy i szacunkowy koszt odzyskiwania danych będzie od 3-5 tysięcy o ile będzie to uszkodzenie logiczne.

Po dostarczeniu macierzy i analizie stwierdzono uszkodzenie mechaniczne 2 dysków B i C.

Szacunkowy koszt powiększony jest zatem o naprawę mechaniki przynajmniej jednego z tych dysków by można było odtworzyć macierz.

Dyski zostały otwarte w komorze laminarnej gdzie czystość powietrza jest zbliżona do warunków produkcyjnych dysków by sprawdzić stan powierzchni talerzy i dokonać wyboru dysku najbardziej rokującego do wyczytania z niego danych po naprawie mechaniki (wymianie i kalibracji głowic oraz przeanalizowaniu strefy serwisowej dysku zapisanej na talerzach).

Podjęto naprawę mechaniki i stwierdzono, że nastąpi próba odczytu całej powierzchni dysku by potem można było na podstawie tych danych odbudować macierz i uzyskać dostęp do danych.

informacja: w dyskach uczestnikach macierzy trzeba skopiować wszystkie sektory dysku ponieważ nie ma możliwości ustalenia, które są potrzebne a które nie bo nie widać systemu plików oraz zapisów tablic alokacji.

Gdy wyczytywanie danych doszło do 55% okazało się, że dysk dalej nie chce czytać. W tym celu spróbowano przeliczyć translator dysku jednakże po przeliczeniu nie dał się zapisać w strefie serwisowej na talerzach gdyż obszar w tym zakresie był uszkodzony.

Zapadła decyzja by przepisać moduł translatora i potrzebne inne moduły  na jeden ze sprawnych dysków oraz zainicjalizować elektronikę dysku, zatrzymać silnik poleceniem technologicznym i przełożyć elektronikę metodą HOT SWAP i spróbować doczytać dane na pacjencie. Po całej procedurze zabiegów dysk czytał dalej. Doczytał jeszcze ok 10% i przestał czytać. Wszystkie w następstwie sektory były już czytane jako uszkodzone. Doszliśmy do wniosku, że powierzchnia jest tak uszkodzona że nie będzie nic już z czytania.

W nadziei, że mając wyczytane 65% powierzchni, pomyśleliśmy, że może będzie to wystarczające by wydobyć potrzebne dane z macierzy po próbie jej odbudowy.

Niestety odzyskane po zbudowaniu macierzy (z 2 dysków plus część danych z pacjenta) potrzebne dane były tak  pofragmentowane, że nie dawało się ich naprawić. Padła więc koncepcja by spróbować uruchomić 2 dysk.

Po uruchomieniu drugiego dysku okazało się, że w nim uszkodzony jest początek dysku więc zaczęliśmy kopiować jego obszar od końca dysku. Wy-kopiowaliśmy ponad 80% sektorów i zastąpiliśmy początek zerami.

Po wielu zabiegach udało nam się zbudować wirtualny raid i uzyskaliśmy dostęp do danych, które skopiowaliśmy z macierzy (sprawdzając ich sumy kontrolne, które były poprawne) i wstawiliśmy do ich środowiska by sprawdzić czy będą pracować.

Proces przebiegł ze 100% sukcesem chociaż szanse były nieduże na początku po analizie.

Koszt odzyskiwania został obliczony na podstawie składowych:

wyniósł 11 tyś zł netto (poza ceną analizy oraz ceną dysków dawców ponieważ pochodziły od klienta)