single-post.php

RODZAJE USZKODZEŃ DYSKÓW TWARDYCH
Posts

Blog

MiP Data & Forensic - odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i computer forensic

RODZAJE USZKODZEŃ DYSKÓW TWARDYCH

Dyski twarde to  najczęściej wykorzystywane nośniki do przechowywania danych cyfrowych. Stanowią podstawowy element wyposażenia każdego komputera, a użytkownicy coraz chętniej sięgają także po wygodne w użyciu dyski zewnętrzne. Nośniki cyfrowe pozwalają na gromadzenie dużych ilości informacji oraz szybki dostęp do nich. Są jednak podatne na różnego rodzaju usterki, skutkujące brakiem dostępu do danych.

 

Do najczęstszych przyczyn braku dostępu do elektronicznych informacji zaliczyć należy:

1. Uszkodzenia logiczne – które wynikają nie z fizycznego uszkodzenia samego nośnika, ale są efektem zaburzenia logicznej struktury jego zawartości.

Źródła uszkodzeń logicznych:

  • – błędy aplikacji, pojawiające się „dziury” w oprogramowaniu
  • – oddziaływanie wszelkiego rodzaju wirusów, atakujących niezabezpieczone komputery
  • – błędy użytkowników komputerów, polegające m.in. na:
   1. * wykasowaniu danych
   2. * przypadkowym usunięciu plików
   3. * formatowaniu dysku
   4. * usunięciu partycji

Panuje powszechne przekonanie, iż uszkodzenia logiczne należą do grupy lekkich czy łatwych przyczyn utraty danych, co pociąga za sobą szereg dramatycznych w skutkach działań, bowiem żyjąc w takim mylnym przekonaniu, użytkownicy komputerów niejednokrotnie sami, czy przy udziale zaprzyjaźnionego informatyka podejmują czynności mające przybliżyć ich do utraconych informacji. Jednakże często takie zabiegi, polegające zwykle na użyciu amatorskiego oprogramowania dostępnego w sieci, czy dodawanego bezpłatnie do czasopism, tylko zamazują obraz danych i na zawsze zamykają dostęp do nich. Zdarza się, że takie oprogramowanie instalowane jest bezpośrednio na nośniku, z którego uprzednio przypadkowo usunięto jakieś dane.

Nie można popełnić większego błędu!!! Już jednokrotne nadpisanie danych uniemożliwia ich odzyskanie.

2. Uszkodzenia fizyczne – ich źródłem są uszkodzenia poszczególnych elementów dysku twardego, bądź innego nośnika danych. W zależności od tego, która z części nośnika ulega uszkodzeniu wyróżnić można dwie grupy.

A. Uszkodzenia elektroniczne – powstają na skutek awarii elektroniki zewnętrznej nośnika, w której zwykle spaleniu ulega jeden z układów wbudowanych w płytkę.

Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń elektroniki zewnętrznej dysku należą:

   • – przepięcie w sieci energetycznej,
   • – wadliwa praca zasilacza komputera,
   • – błędy użytkowników komputerów polegające na nieprawidłowym podłączeniu dysku, czy dostarczeniu zbyt wysokiego napięcia.

W przypadkach mniej poważnych awarii wystarczy przełożyć sprawną płytkę z innego dysku, by uzyskać dostęp do danych. Zwykle jednak konieczne jest odbudowanie uszkodzonego egzemplarza, bowiem bywa, że elektroniki przypisane są do konkretnego dysku i podstawienie innej może uszkodzić strukturę logiczną danych.  A tego typu operacje powinny być wykonywane w odpowiednich warunkach pracy, przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi.

B. Uszkodzenia mechaniczne – wynikają na ogół z uszkodzenia elementów znajdujących się wewnątrz dysku. Pamiętać należy, że w wielu komputerach dysk twardy pracuje bez przerwy, wykonując kilka tysięcy obrotów na minutę. Zatem, mimo faktu, że nośniki budowane są z materiałów o szczególnej wytrzymałości, elementy mechaniczne zwyczajnie psują się.

Najczęściej dochodzi do:

   • – uszkodzenia ruchomego elementu w dysku, tj. głowic odczytu i zapisu informacji,
   • – uszkodzenia silnika, np. zatarcie silnika,
   • – uszkodzenie powierzchni talerzy, np. porysowanie przez głowice

Przyczyny tych wypadków leżą często w:

   • – skokach napięcia
   • – uszkodzeniach  zasilaczy

Zdarza się też, że sami użytkownicy przyczyniają się do zniszczenia nośnika poprzez:

   • – nieprawidłowe podłączenie dysku i dostarczenie zbyt wysokiego napięcia, co skutkuje spaleniem poszczególnych układów nośnika
   • – zalanie komputera
   • – oddziaływaniu na nośnik siły, np. uderzenie komputera, upadek nośnika,

Nie należy zapominać, iż poważnym zagrożeniem dla nośników są warunki atmosferyczne. Komputer, jak większość urządzeń, nie toleruje zbyt niskich, jak również zbyt wysokich temperatur. I o ile w przypadku ludzi, możemy mówić o umiejętności przystosowania się, o tyle w przypadku komputerów już nie. Zmiany temperatur zdecydowanie nie służą dyskom twardym.