page.php

Regulamin Promocji

Regulamin akcji promocyjnej Black Friday z dnia 24.11.2020r.

 

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej Black Friday, organizowanej przez MiP Data & Forensic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 10 w Warszawie (Organizator).
 2. Promocja obowiązuje w dniu 27 listopada 2020 roku i dotyczy:
  1. zleceń dostarczonych do MiP Data & Forensic w dniu 27.11.2020r.  – bezpośrednio do siedziby spółki przy ul. Połczyńskiej 10, bądź do jednego z punktów przyjęć, których adresy dostępne są na stronie internetowej MiP Data & Forensic – https://recovery.pl/kontakt, 
  2. zleceń zarejestrowanych w dniu 27.11.2020r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MiP Data & Forensic – https://recovery.pl/formularz.
 3. Promocja polega na udzieleniu 20% rabatu w stosunku do ceny usługi odzyskiwania danych ustalonej w wyniku przeprowadzonej analizy uszkodzenia nośnika. Promocja nie obejmuje cen dysków i podzespołów wykorzystywanych na potrzeby realizacji usługi, a także żadnych usług dodatkowych. Wartość rabatu naliczana jest przy wystawianiu informacji o płatności (w przypadku płatności za usługę realizowanej przelewem), bądź w chwili wystawiania paragonu, bądź faktury VAT przy płatnościach gotówkowych/kartą w siedzibie firmy.
 4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę, karty podarunkowe, itp. Przyznanie rabatu nie zobowiązuje MiP Data & Forensic do jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz osób biorących udział w akcji promocyjnej.
 5. Udział w akcji promocyjnej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej. Informacja o zmianie zostanie opublikowana w poście zamieszczonym na profilu Organizatora na platformie Facebook, a także na internetowej stronie internetowej Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Spory związane z akcją promocyjną rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

 

MiP Data & Forensic