single-post.php

PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM FIRMY PO UTRACIE DANYCH
Posts

Blog

Problemy Z Funkcjonowaniem Firmy Po Utracie Danych

PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM FIRMY PO UTRACIE DANYCH

Problem uszkodzenia nośnika elektronicznego, skutkującego utratą danych może dotknąć każdego – użytkowników domowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże korporacje i instytucje publiczne. Oto problemy z funkcjonowaniem firmy po utracie danych

Już niemal 90% informacji wytwarzanych jest i przechowywanych wyłącznie w postaci cyfrowej. Można zatem wyobrazić sobie jaki problem mają ich właściciele w przypadku awarii nośnika, której efektem jest brak dostępu do danych.

O ile problem dotyczy danych prywatnych o wartości sentymentalnej, właścicielom łatwiej jest pogodzić się z ich utratą. Zwykle większy kłopot stanowi utrata danych, w oparciu o które działa przedsiębiorstwo. Brak dostępu do danych firmowych oznacza najczęściej, że przedsiębiorstwo praktycznie nie może funkcjonować. Wystarczy wyobrazić sobie chociażby sklep, który działa wyłącznie w oparciu o program sprzedażowo – magazynowy zainstalowany na komputerze. Po awarii dysku firma nie może prowadzić dalszej sprzedaży.

Jakie jeszcze dane tracą firmy?

Problem dotyczy zazwyczaj baz danych, stanowiących podstawę pracy działów handlowych, czy projektów realizowanych na konkretne zamówienie. Dużą grupę klientów firm data recovery stanowią też biura rachunkowe, które po awarii dysku twardego tracą dostęp do księgowości prowadzonej na rzecz swoich klientów.

Czy uszkodzenie dysku jest równoznaczne z całkowitą utratą danych?

Na szczęście nie. Technologie oraz wiedza i doświadczenie, jakimi dysponuje MiP Data & Forensic pozwalają na odzyskiwanie danych prawie w 100% przypadków.