single-post.php
Posts

Blog

bieznes-forensic-AdobeStock_109940797-770x310 POZYSKIWANIE DOWODÓW CYFROWYCH W RAMACH INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

POZYSKIWANIE DOWODÓW CYFROWYCH W RAMACH INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

 

Rozwój nowych technologii, powszechny dostęp do internetu oraz rosnąca z roku na rok ilość danych przechowywanych na elektronicznych nośnikach informacji sprawia, że rozszerza się także spektrum czynów, w których „narzędziem zbrodni” jest komputer lub smartfon. W takich przypadkach tradycyjne metody gromadzenia materiału dowodowego nie są wystarczające, zastosowanie znajdują natomiast narzędzia informatyki śledczej.

Usługi computer forensic świadczone przez MiP Data & Forensic pozwalają na pozyskiwanie elektronicznego materiału dowodowego, a następnie jego analizę pod kątem występowania treści wskazujących na wystąpienie incydentu, czy popełnienie czynu oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski z przeprowadzonych prac.  Opinia taka z powodzeniem może być wykorzystywana w postępowaniach cywilnych, karnych oraz gospodarczych, zarówno w sprawach osób z powództwa prywatnych, jak również na potrzeby postępowań podejmowanych przez firmy i instytucje.