single-post.php

ODZYSKIWANIE DANYCH Z ZAAWANSOWANYCH MACIERZY RAID – WYŻSZY POZIOM DATA RESCUE
Posts

Blog

ODZYSKIWANIE DANYCH Z MACIERZY RAID

ODZYSKIWANIE DANYCH Z ZAAWANSOWANYCH MACIERZY RAID – WYŻSZY POZIOM DATA RESCUE

Odzyskiwanie danych z zaawansowanych macierzy RAID

Postęp technologiczny oraz rozwój nowych rozwiązań służących do przechowywania danych sprawia, że firmy z branży odzyskiwania danych codziennie muszą stawiać czoła nowym problemom.

 

Informacja walutą przyszłości

Na rynku nieustannie pojawiają się nowe modele nośników, a także coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do magazynowania dużych ilości informacji. W związku z tym, aby firmy świadczące usługi odzyskiwania danych mogły nadążyć za zmianami, muszą nieustannie doszkalać się, a także uzupełniać zaplecze sprzętowe, niezbędne do realizacji usług.

Takimi zaawansowanymi rozwiązaniami do przechowywania dużych ilości danych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji są macierze RAID. Stosowane są głównie w większych firmach i organizacjach, świadomych ryzyka i konsekwencji związanych z brakiem dostępu do danych. W instytucjach tych, z bazami danych zapisanymi na serwerze łączy się zwykle duża ilość użytkowników, pracujących w ramach wewnętrznej sieci. Mniejsze firmy stosują zwykle prostsze i tańsze rozwiązania w postaci serwerów plików, składających się z kilku dysków twardych, pełniących rolę lokalnego magazynu danych.

Niezależnie jednak od rodzaju i typu zastosowanych rozwiązań, awaria sprzętu skutkująca brakiem dostępu do danych może dotknąć każdą organizację. Urządzenia bywają bowiem zawodne, a ludzie popełniają błędy, co prowadzi zwykle do utraty elektronicznych zasobów firmowych. A jak wiadomo, żadna współczesna instytucja nie może funkcjonować i prowadzić swej działalności bez dostępu do baz danych, dla wielu z nich przywrócenie dostępu do informacji w bazie przesądza o dalszych losach przedsiębiorstwa.

Jeśli bowiem na serwerze, który uległ właśnie usterce przechowywane były kluczowe dane firmy, jak np. system sprzedażowo – magazynowy, a także informacje o klientach, realizowanej na ich rzecz sprzedaży oraz należnościach i zobowiązaniach, to firma praktycznie pozostaje pozbawiona możliwości prowadzenia działalności.

 

Odzyskiwanie danych z zaawansowanych macierzy RAID – wyzwanie dla laboratorium data recovery

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID jest tym trudniejsze, im bardziej złożoną konfigurację serwera wybierze klient. Jeśli dodatkowo na macierzy tworzone są maszyny wirtualne, to odzyskiwanie danych z macierzy może zrealizować wyłącznie doświadczony specjalista z profesjonalnego laboratorium data recovery.

Całkiem niedawno do MiP Data & Forensic zgłosił się klient z serwerem NAS. Niestety w wyniku kilkukrotnego zaniku zasilania utracił on dostęp do baz danych, zawierających strategiczne dla firmy informacje. Procedura, zastosowana przez ekspertów z naszego laboratorium, która pozwoliła na odzyskanie danych była niezwykle skomplikowana i czasochłonna, ale zaowocowała sukcesem.

Odzyskiwanie danych z zaawansowanych macierzy RAID. Serwer zawierał 12 dysków twardych o pojemności 4TB każdy. W przypadku odzyskiwania danych z macierzy, każdorazowo, zgodnie z przyjętą przez naszą firmą procedurą bezpieczeństwa, prace zaczynają się od wykonania kopii po-sektorowych każdego z dysków.

Dyski pracowały w konfiguracji RAID 6, co dawało to niemal 30TB przestrzeni dyskowej. Przestrzeń ta była podzielona na 2 Partycje BTRFS. Na jednej z nich znajdował się udział, który nie pozwalał na ponowne uruchomienie, zaś do łączenia z nim wykorzystywany był protokół iSCSI. Udział ten składał się z kilku plików o znacznej pojemności, które musiały zostać połączone ze sobą w specyficzny dla tej technologii sposób.

Po prawidłowym złożeniu odnalezionych obrazów powstała partycja REFS zawierająca niemal 10 TB danych. Powyższe dane to pliki maszyn wirtualnych oraz ich kopie bezpieczeństwa. W efekcie przeprowadzonych prac możliwe było  uzyskanie dostępu do sprawnych maszyn wirtualnych oraz znajdujących się w nich istotnych dla klienta bazach danych SQL. Poszczególne etapy przeplatane były wielogodzinnymi okresami kopiowania kolejnych partii danych. Na przeprowadzenie procesu krok po kroku potrzebowaliśmy około 50 TB przestrzeni dyskowej, oraz kilku tygodni wytężonej pracy.

Najważniejsze jednak, że cały proces, choć żmudny, zakończył się sukcesem. Właśnie takie przypadki, choć trudne i czasochłonne dają naszym specjalistom szczególną satysfakcję – pozwalają bowiem przesuwać granice niemożliwego i skutecznie realizować procesy przywracania dostępu do danych, które w wielu przypadkach wydają się nie do wykonania.

Ażeby Odzyskiwanie danych z zaawansowanych macierzy RAID mogło być naj najbardziej skuteczne trzeba rozważyć umiejętne dostosowanie technik odzyskiwania danych z dysków twardych w przypadku awarii mechanicznych jakie zdarzają się w macierzach.

Wszelkie informacje udzielane są wyłącznie przez centralę MiP Data & Forensic w Warszawie za pośrednictwem panelu klienta.