odzyskiwanie danych z tabletu cennik Odzyskiwanie danych z tabletu cennik teblet

Odzyskiwanie danych z tabletu cennik

Tryb standardowy
Opłata
NIE
Czas analizy
3-5 DNI
Godziny pracy
9:00 - 17:00
Weekendy i święta
NIE

Czas oczekiwania na podjęcie prac nad
analizą to 3 - 5 dni roboczych.
Nośniki brane z kolejki. Praca nad nimi wykonywana jest w godzinach pracy firmy z pominięciem weekendów i świąt.

0 PLN
Tryb Przyspieszony
Opłata
TAK
Czas analizy
NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE PRAC
Godziny pracy
9:00 - 17:00
Weekendy i święta
NIE

Natychmiastowe podjęcie prac nad analizą. Praca nad nimi wykonywana jest w godzinach pracy firmy z pominięciem weekendów i świąt. Jeśli do godz 17.00 analiza się nie zakończy to zostanie przerwana i prace nad nią zostaną ponowione od godz 9.00 następnego dnia.

+ 500 PLN
TRYB EKSPRESOWY
Opłata
TAK
Czas analizy
Natychmiastowe podjęcie prac
Godziny pracy
24/7
Weekendy i święta
TAK

Prace nad analizą wykonywane są nieustannie aż, do ich zakończenia. Trwają również w soboty, niedziele i święta.

+ 1000 PLN
Usługa:Cena
ANALIZA – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Analiza podstawowa
Bezpłatna
ANALIZA – TABLETY NIESPRAWNE
Analiza tabletów po zalaniu  **
150 PLN
Analiza tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych
150 PLN
Analiza tabletów uszkodzonych ** 
150 PLN

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** cena będzie możliwa do ustalenia dopiero po przeprowadzeniu analizy (w tym przypadku analiza jest płatna jako analiza tabletów niesprawnych). Cena odzyskiwania oprócz ceny za analizę, składać się będzie, z ceny za odzyskiwanie w przypadku normalnego uszkodzenia oraz ceny za wyczytanie danych, po naprawie tabletu, na potrzeby uzyskania dostępu do tych danych.

 

Usługa:Cena
ODZYSKIWANIE – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Odzyskiwanie danych z tabletów sprawnych i niezablokowanych
od 500 PLN
ODZYSKIWANIE – TABLETY NIESPRAWNE
Odzyskiwanie danych z tabletów po zalaniu **
ustalana po analizie ***
Odzyskiwanie danych z tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych **
ustalana po analizie ***
Odzyskiwanie danych z tabletów uszkodzonych **
ustalana po analizie ***

* Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

** Podane ceny nie zawierają czynności związanych z informatyką śledczą (nie są objęte procedurami wykorzystywanymi do spraw sądowych). Na potrzeby prowadzonych postępowań lub innych powództw działania te są przeniesione do działu informatyki śledczej.

*** cena będzie możliwa do ustalenia dopiero po przeprowadzeniu analizy (w tym przypadku analiza jest płatna jako analiza tabletów niesprawnych). Cena odzyskiwania oprócz ceny za analizę, składać się będzie, z ceny za odzyskiwanie w przypadku normalnego uszkodzenia oraz ceny za wyczytanie danych, po naprawie tabletu, na potrzeby uzyskania dostępu do tych danych.

Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT o wys. 23%