template-builder.php

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5
Odzyskiwanie danych z macierzy warszawa

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5

STRACIŁEŚ DANE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

WSZELKIE INFORMACJE DO TEGO CO NALEŻY ZROBIĆ BY NIE DOPROWADZIĆ DO NIEODWRACALNEJ UTRATY DANYCH UDZIELIMY PAŃSTWU POD NUMEREM 663-690-690 GDZIE NA PYTANIA ODPOWIADAJĄ SPECJALIŚCI OD ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z MACIERZAMI RAID WSZELKICH TYPÓW ORAZ ODZYSKIWANIEM DANYCH PO AWARII MACIERZY.

TEL.: (22) 250-00-77 / KOM.: 663-690-690

LUB WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ONLINE

Zgłoszenie online

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5

RAID (Redundant Array of Independent Disks) nadmiarowa macierz niezależnych dysków. (więcej można przeczytać na stronie “odzyskiwanie danych z macierzy“)

Specjalny układ połączenia dysków stworzony w celu specjalnych zastosowań.

Raid 5 wykorzystuje dzielenie danych na paski z wykorzystaniem obliczania danych parzystości. Wymaga on trzech dysków, przy czym traci pojemność jednego. W tym wypadku w przypadku awarii odporny jest wyłącznie na awarię jednego dysku. Na każdy wiersz w pasków przypada blok stanowiący sumę kontrolną pozostałych dysków.

raid-5

Dane parzystości są rozproszone po wszystkich dyskach. Raid tego typu cechuje się asymetrią wydajności. Jeśli w przypadku zapisu dojdzie do awarii, bądź uszkodzenia możliwym jest, iż blok parzystości oraz danych będą niezgodne. Tego typu zjawisko nazywane jest dziurą zapisu. Podczas nadpisywania bloków, nadpisana musi zostać również suma kontrolna. Etapy każdej operacji przedstawiają się następująco:

 • Odczytanie bloku danych
 • Odczytanie bloku parzystości
 • Porównanie bloku do żądania zapisu i przeliczenia parzystości
 • Zapisanie bloku danych
 • Zapisanie bloku parzystości

Operacje przeliczania sum dokonują się na procesorze. Podczas odczytywania danych bloki parzystości nie są odczytywane.

Stosowany głównie dla typowych operacji w LAN, serwerach plików, odbudowie baz danych, hurtowniach danych, czy archiwizacji i serwerach www.

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5 E

RAID 5E

Jako, że litera E w nazwie wzięła się od słowa ulepszony (ang. enhanced), RAID 5E jest tym samym co RAID 5, tyle że z dyskiem hot-spare aktywnie używanym podczas operacji na macierzach. W tradycyjnym RAID 5, dysk hot-spare znajduje się koło macierzy i uaktywnia się w momencie zaprzestania działania któregoś dysku. Następnie macierz odbudowuje zbiór danych za pomocą dysku hot-spare. Ta operacja ma swoje zalety:

 • Masz stuprocentowy dowód na to, że dysk, który miałby działać jako hot-spare jest sprawny.
 • W macierzy znajduje się dodatkowy dysk co sprawia, że obciążenie układu wejścia-wyjścia macierzy ma gdzie zostać przeniesione. W dominującej liczbie przypadków większa ilość dysków oznacza większą wydajność. RAID 5E ma większą wydajność niż typowy RAID 5.

RAID 5E ma również swoje wady:

 • Ilość sterowników kompatybilnych z RAID 5E jest znikoma.
 • Dysk hot-spare nie może być używany z innymi macierzami.
 • Odbudowa uszkodzonego dysku może zająć sporo czasu.

Macierz RAID 5E ma taką samą pojemność jak RAID 5 z przestrzenią hot-spare. W przypadku RAID 5E, ‘straciłbyś’ pojemność dwóch dysków – przestrzeni parzystości i hot-spare. Dlatego z pojedynczą macierzą tego typu współpracować może od 4 do 8 lub 16 (zależnie od sterownika) dysków twardych. Główną różnicą między RAID 5 a RAID 5E jest to, że dysk używany jako hot-spare w macierzy RAID 5 nie mógłby być używany z innymi macierzami RAID 5. Tak więc posiadanie wielu macierzy RAID 5 w systemie może mieć wpływ na totalną ilość narzutu pamięci. Tabela A przedstawia macierz RAID 5E współpracującą z pięcioma dyskami. Zwróć uwagę na „pusty” ostatni wiersz tabeli.

Tabela A
Dysk 1 Dysk 2 Dysk 3 Dysk 4 Dysk 5
Blok parzystości Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Blok 5 Blok parzystości Blok 6 Blok 7 Blok 8
Blok 9 Blok 10 Blok parzystości Blok 11 Blok 12
Blok 13 Blok 14 Blok 15 Blok parzystości Blok 16
PUSTY PUSTY PUSTY PUSTY PUSTY
Macierz RAID 5E współpracująca z pięcioma dyskami

Kiedy dysk współpracujący z macierzą RAID 5E przestanie działać, dane zapisane na nim zostaną odbudowane na końcu macierzy, tak jak jest to przedstawione w tabeli B. Gdy nie działający dysk zostanie zastąpiony nowym, macierz zostanie rozszerzona jeszcze raz by powrócić do swojego pierwotnego stanu.

Tabela B
Dysk 1 Dysk 2 Dysk 3 Dysk 4 Dysk 5
Blok parzystości Blok 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3
Blok 4 Blok  parzystości Blok 5 Blok parzystości Blok 6
Blok 7 Blok 10 Blok 8 Blok 9 Blok 10
Blok parzystości Blok 14 Blok 11 Blok 12 Blok 13
Blok 14 PUSTY Blok 15 Blok parzystości Blok 16
Macierz RAID 5E z odbudowanymi danymi na przestrzeni hot-spare

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5

RAID 5EE

Istnieje jedna duża różnica między podobnymi do siebie macierzami RAID 5EE i RAID 5E – w RAID 5EE przestrzeń hot-spare jest wbudowana w tzw. paski. W RAID 5E natomiast, cała niezapisana przestrzeń mieści się na końcu macierzy. Dzięki temu, że wolna przestrzeń występuje na zmianę z zapisaną na całej macierzy, RAID 5EE cechuje się większą szybkością odbudowy danych niż RAID 5E.

Zalety macierzy RAID 5EE, oprócz wspomnianej przewadze dotyczącej szybkości odbudowy danych nad RAID 5 czy RAID 5E, są takie same jak w przypadku RAID 5E. Wady są również identyczne jak te RAID 5E z tą różnicą, że nie ma jeszcze zadowalającej ilości dostępnych sterowników kompatybilnych z tym poziomem RAID. Podejrzewam jednak, że to się z biegiem czasu zmieni.

RAID 5EE, tak jak 5E, obsługuje od 4 do 8 lub 16 (w zależności od sterownika) dysków. Tabela C pokazuje próbkę RAID 5EE z przestrzenią hot-spare przeplatającą się z tą zapisaną, co występuje na całej macierzy.

Tabela C
Dysk 1 Dysk 2 Dysk 3 Dysk 4 Dysk 5
Blok parzystości Blok 1 Blok 2 Blok 3 PUSTY
PUSTY Blok  parzystości Blok 4 Blok 5 Blok 6
Blok 7 PUSTY Blok parzystości Blok 8 Blok 9
Blok 10 Blok 11 PUSTY Blok parzystości Blok 12
Blok 13 Blok 14 Blok 15 PUSTY Blok parzystości
Macierz RAID 5EE współpracujący z pięcioma dyskami

 

W przypadki gdy jeden z dysków przestanie pracować, dane na nim zapisane zostaną przeniesione na  niezapisaną przestrzeń. Jest to ukazane w tabeli D.

Tabela D
Dysk 1 Dysk 2 Dysk 3 Dysk 4 Dysk 5
Blok parzystości Blok 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3
Blok 4 Blok  parzystości Blok parzystości Blok 5 Blok 6
Blok 7 PUSTY Blok 8 Blok parzystości Blok 9
Blok 10 Blok 11 Blok 11 Blok 12 Blok parzystości
Blok 13 Blok 14 Blok 14 Blok 15 Blok parzystości

Nasi specjaliści rutynowo odzyskują dane z macierzy RAID 5 gdzie:

 • wolumeny macierzy RAID nie chcą się zamontować
 • doszło do zniszczenia informacji o konfiguracji macierzy
 • wstawienia niekompatybilnych nośników
 • w przypadku konfliktów sprzętowych
 • przy awarii karty kontrolera
 • podczas utraty konfiguracji rejestrów systemu serwera
 • doszło do uszkodzenia kilku dysków, w tym przypadku przejścia dysków do trybu offline

 • w przypadku niemożności uruchomienia serwera (boot failure)
 • niedokończenia operacji przebudowy macierzy
 • po formacie lub reinicjalizacji
 • z uszkodzeniami elektroniki
 • po powodzi i pożarze
 • w przypadku utraty danych
 • podczas uszkodzenia informacji o konfiguracji macierzy na kontrolerze (SAS/SATA)

Oferujemy analizę i wolne od ryzyka odzyskiwanie danych z RAID.

Zapewniamy brak kosztów w przypadku braku możliwości odzyskania/przywrócenia dostępu do plików. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta by zacząć już dziś, bądź napisz mail na office@recovery.pl

RAID 5 nie jest systemem bezawaryjnym, dlatego niezbędnym jest jego stałe monitorowanie. Natychmiast po uszkodzeniu jednego z dysków informuje on poprzez maila i sygnałem dźwiękowym o konieczności jego wymiany.

Zawsze wymieniaj uszkodzony dysk, nigdy nie instaluj go ponownie w konfiguracji RAID.

Podczas awarii jednego dysku, żadne dane nie zostaną skasowane. Ryzyko istnieje w przypadku, kiedy podczas wymiany uszkodzeniu ulegnie drugi z nich. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wyłączenie macierzy.

Jeśli posiadasz aktualną kopię zapasową, oznacz wszystkie napędy kolejno liczbami 1,2,3 itd. lub literami A, B, C, a następnie wyjmij i zastąp każdy nowym dyskiem twardym. Oryginalne pliki przechowuj w bezpiecznym miejscu, tak aby w przypadku awarii mogły zapobiec utracie danych.

Jeśli nie posiadasz kopii danych to przed jakąkolwiek pracą zmierzającą do odzyskanie danych lub przywrócenia sprawności macierzy koniecznie zabezpiecz posektorowe obrazy dysków z których jest macierz zbudowana. Da to szanse na odzyskanie danych w przypadku gdyby nie powiodły sie próby.

Pamiętaj !!!

Wszystkie operacje odczytu/zapisu danych na nośnikach są nieodwracalne w skutkach.

Zanim cokolwiek zrobisz POMYŚL !!!

Najlepszym wyjściem jest zabezpieczenie kopi dysków i dopiero dokonywanie prób odbudowy macierzy.

Używanie uszkodzonego RAID powoduje pojawienie się ryzyka przypadkowego nadpisania, czy pogłębienia uszkodzeń, które mogą skomplikować proces odzyskiwania danych, a nawet sprawić, że odzyskanie danych okaże się niemożliwe.

 • Nigdy nie próbuj zastąpić więcej niż 1 dysku, a następnie odbudowywać tablicy.
 • Nigdy nie próbuj ponownie wprowadzać napędu do macierzy, która przeszła w tryb offline.
 • Nigdy nie należy usuwać więcej niż 1 dysku naraz chyba, że wszystkie dyski są wyraźnie oznaczone. (chodzi o sytuacje w której potem trzeba się zastanawiać gdzie był dany dysk)

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid 5

Informacje jakich potrzebujemy do przyjęcia zlecenia są następujące:

 1. typ RAID  (0, 1, 5, 6, 10, 0+1)
 2. ilość dysków, z których zbudowana jest macierz
 3. rodzaj interfejsu dysków (dyski ATA, SATA, SCSI, SAS)
 4. rodzaj systemu plików

 1. jaki jest stan faktyczny macierzy (ile dysków jest online a ile offline)
 2. jak doszło do uszkodzenia
 3. co po uszkodzeniu było robione?
 4. istotna jest także kolejność nośników oraz wiedza o tzw. stripe-block, który jest ustawiany ręcznie bądź automatycznie w trakcie tworzenia macierzy na kontrolerze.
 5. ostatnia informacja to marka/typ/model kontrolera na którym zbudowany jest raid. O ile raid  nie jest software-owy

 

oczywiście są to informacje bardzo przyspieszające analizę, jednak w przypadku braku odpowiedzi na powyższe pytania sami wszystko ustalimy, no może poza faktami jak doszło do uszkodzenia.

W przypadku analizy RAID jest ona płatna i zależy od ilości dysków i systemu plików. Na cenę analizy nie wpływa natomiast pojemność pojedynczych uczestników macierzy. Wielkość dysków ma jednak wpływ na czas analizy.

Analiza dysków w trybie standardowym trwa ok 3 dni roboczych pod warunkiem, że nie ma w nich dysków z uszkodzeniami fizycznymi, które spowalniają odzysk danych, ponieważ należy przed tym dokonać odzyskania danych z uszkodzonego dysku, oraz nie ma nośników o poj. większej niż 500 GB

Średnio uszkodzony dysk o pojemności ok 500 GB po naprawie mechaniki czyta się ok od 20-100 godzin.

Posiadamy zatem inne tryby pracy by móc odzyskać dane przed momentem, w którym mogą przestać być potrzebne.

Tu jest link bezpośrednio do formularza zamówienia usługi. Zgłoszenie online

Gdyby państwo chcieli porozmawiać odnośnie danego przypadku lub dowiedzieć się więcej szczegółów prosimy zadzwonić na numer alarmowy bądź bezpośrednio do inżyniera, który odpowie na państwa pytania pod numerem  603-690-690

zamów usługę

Cztery kroki odzyskiwania danych z MiP Data & Forensic

Krok 1

dostarczenie nośnika

Nośniki są dostarczane do laboratorium lub punktu przyjęć bezpośrednio przez klienta lub za pośrednictwem kuriera. Usługa ta realizowana jest bezpłatnie przez firmę MiP Data & Forensic. W celu odbioru dysku skontaktuj się z biurem, bądź wypełnij formularz na stronie.

Krok 2

analiza

Analiza macierzy opiera się na zdiagnozowaniu możliwości odzyskania danych. Wszystkie tryby analiz macierzy są płatne. Dzięki uzyskanym informacjom, klient poznaje proces działania I koszty usługi. Analiza nie zobowiązuje do realizacji zlecenia przez MiP Data & Forensic.

Krok 3

proces odzyskiwania danych

Odzyskiwanie danych obejmuje stworzenie kopi w celu zabezpieczenia danych, a także każdą pracę podjętą na macierzy w celu przywrócenia utraconych plików, czy jej struktury itp. Czas trwania różni się w zależności od przyjętego trybu prac.

Krok 4

odbiór danych

Gdy w panelu klienta status zlecenia przyjmie formę zrealizowanego, klient uzyskuje dostęp do swoich danych. Macierz jest odsyłana wraz z nośnikami, bądź bez nośników, które mogą być zniszczone na życzenie klienta. Może on również odebrać macierz osobiście w laboratorium.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Białystok

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Białystok - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Białystok jest usługa skierowaną dla klientów Białegostoku i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Olsztyn

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Olsztyn - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Olsztyn jest usługa skierowaną dla klientów Olsztyna i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Szczecin

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Szczecin - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Szczecin jest usługa skierowaną dla klientów Szczecina i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Katowice

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Katowice - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Katowice jest usługa skierowaną dla klientów Katowic i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Rzeszów

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Rzeszów - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Rzeszów jest usługa skierowaną dla klientów Rzeszowa i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Opole

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Opole - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Opole jest usługa skierowaną dla klientów Opola i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kraków

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kraków - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kraków jest usługa skierowaną dla klientów Krakowa i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Poznań

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Poznań - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Poznań jest usługa skierowaną dla klientów Poznania i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Łódź

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Łódź - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Łódź jest usługa skierowaną dla klientów Łodzi i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kielce

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kielce - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Kielce jest usługa skierowaną dla klientów Kielc i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Warszawa

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Warszawa - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Warszawa jest usługa skierowaną dla klientów Warszawy i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Bydgoszcz

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Bydgoszcz - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Bydgoszcz jest usługa skierowaną dla klientów Bydgoszczy i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Częstochowa

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Częstochowa - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Częstochowa jest usługa skierowaną dla klientów Częstochowy i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Zielona Góra

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Zielona Góra - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Zielona Góra jest usługa skierowaną dla klientów Zielonej Góry i okolic.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Wałbrzych

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Wałbrzych - Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 5 Wałbrzych jest usługa skierowaną dla klientów Wałbrzycha i okolic.

MiP Data & Forensic oferuje specjalistyczne usługi odzyskiwania danych z serwerów oraz macierzy RAID. Zapewniają pełne wsparcie niezależnie od marki dysków, kontrolerów czy rodzajów macierzy RAID.

Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami i doświadczonym zespołem specjalistów, gotowym do podjęcia się nawet najtrudniejszych zleceń. Oferujemy szybką reakcję na nagłe sytuacje, możliwość pracy w trybie ekspresowym  24/7. Firma podejmuje się również konsultacji z klientami, oferując pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu odzyskiwania danych.

Posiadając bogate doświadczenie w pracy z różnymi typami macierzy RAID jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym przypadkom. Firma podkreśla elastyczność działania oraz indywidualne podejście do klientów, zapewniając kompleksową pomoc i rozwiązanie problemów związanych z utratą danych z macierzy RAID.

Dodatkowo, oferujemy diagnozę oraz wysoką skuteczność w odzyskiwaniu danych, co potwierdzają liczne referencje i sukcesy w dziedzinie odzyskiwania danych.