template-builder.php
macierze Odzyskiwanie danych z macierzy cennik

Odzyskiwanie danych z macierzy cennik

Tryb standardowy
Opłata
NIE
Czas analizy
3-5 DNI
Godziny pracy
9:00 - 17:00
Weekendy i święta
NIE

Czas oczekiwania na podjęcie prac nad
analizą to 3 - 5 dni roboczych.
Nośniki brane z kolejki. Praca nad nimi wykonywana jest w godzinach pracy firmy z pominięciem weekendów i świąt.

0 PLN
Tryb Przyspieszony
Opłata
TAK
Czas analizy
NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE PRAC
Godziny pracy
9:00 - 17:00
Weekendy i święta
NIE

Natychmiastowe podjęcie prac nad analizą. Praca nad nimi wykonywana jest w godzinach pracy firmy z pominięciem weekendów i świąt. Jeśli do godz 17.00 analiza się nie zakończy to zostanie przerwana i prace nad nią zostaną ponowione od godz 9.00 następnego dnia.

+ 500 PLN
TRYB EKSPRESOWY
Opłata
TAK
Czas analizy
Natychmiastowe podjęcie prac
Godziny pracy
24/7
Weekendy i święta
TAK

Prace nad analizą wykonywane są nieustannie aż, do ich zakończenia. Trwają również w soboty, niedziele i święta.

+ 1000 PLN

Analiza macierzy RAID 0:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 0 standard dyski SSD M.2 – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa dyski SSD M.2 – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 0 standard dyski SSD M.2 NVMe – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa NVMe – za każdy dodatkowy dysk
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 0 standard dyski SSD M.2 – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa dyski SSD M.2 – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 0 standard dyski SSD M.2 NVMe – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa NVMe – za każdy dodatkowy dysk

Analiza macierzy RAID 1:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 1 standard dyski SSD M.2 – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa dyski SSD M.2 – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 1 standard dyski SSD M.2 NVMe – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa NVMe – za każdy dodatkowy dysk
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 1 standard dyski SSD M.2 – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa dyski SSD M.2 – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 1 standard dyski SSD M.2 NVMe – ilość dysków w macierzy – 2 szt.
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa NVMe – za każdy dodatkowy dysk

Analiza macierzy RAID 5:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SATA – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SAS – za każdy dodatkowy dysk
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – za każdy dodatkowy dysk
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI/SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt.
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI/SAS – za każdy dodatkowy dysk Link

Analiza macierzy RAID 10:

Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt.
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt.
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków Link
Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 0
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0 Link
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0 Link
Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 1
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1
Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 5
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5
Uszkodzenia logiczne – maszyny wirtualne
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5
Usługi Cena
Uszkodzenia logiczne RAID 10
Dla systemów: FAT/FAT32/ExFAT/NTFS/NTFS5 (Windows Serwer od 2000 do 2016 oraz Windows XP/Vista/7/8/10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 10
Dla systemów: Linux, Unix, OS X, Novell i inn. opartych na systemach plików (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 10
Uszkodzenia mechaniczne RAID 0
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
Jeżeli odzyskiwanie danych z dysków nie zakończy się sukcesem na jednym z dysków macierzy raid 0, klient nie będzie ponosił żadnych opłat z wyjątkiem kosztów ekspertyzy (jeśli wyrazi na nią zgodę).
Uszkodzenia mechaniczne RAID 1
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy, w której na żadnym z dysków nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 5
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z 3 nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia sie wcześniejszego od macierzy.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 10
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z dwóch par nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać parę, która jako pierwsza będzie poddana procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugiej parze dysków to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych par. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia się wcześniejszego od macierzy.

Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%

zamów usługę

STRACIŁEŚ DANE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

WSZELKIE INFORMACJE DO TEGO CO NALEŻY ZROBIĆ BY NIE DOPROWADZIĆ DO NIEODWRACALNEJ UTRATY DANYCH UDZIELIMY PAŃSTWU POD NUMEREM 663-690-690 GDZIE NA PYTANIA ODPOWIADAJĄ SPECJALIŚCI OD ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z MACIERZAMI RAID WSZELKICH TYPÓW ORAZ ODZYSKIWANIEM DANYCH PO AWARII MACIERZY.

TEL.: (22) 250-00-77 / KOM.: 663-690-690

LUB WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ONLINE

Zgłoszenie online