template-builder.php

Odzyskiwanie danych z kart SIM
Odzyskiwanie danych z kart SIM

Odzyskiwanie danych z kart SIM

Większość danych przechowywanych na telefonach komórkowych znajduje się nie w przestrzeni karty SIM, jak uważają użytkownicy, a we wbudowanej pamięci urządzenia (lub micro sd).

 

Do najczęściej odzyskiwanych danych z tego typu pamięci zaliczają się głównie:

– wiadomości SMS (w każdym z folderów- zarówno odebrane, nadane, jak i wersje robocze)

– książka telefoniczna (wraz z adnotacjami i informacjami dodatkowymi, jak e-mail, grupa)

– spis połączeń

– inne, jak np. ustalenie operatora, aktualizacja położenia, numery identyfikacyjne itd.

 

Odzyskanie danych z karty SIM wymaga specjalistycznej wiedzy i szerokiego wachlarza technologicznego. Specyfika tego typu nośnika związana jest ze sposobem użytkowania i funkcjonalnością. Częstokroć karty SIM zawierają kluczowe dla posiadacza, czy abonenta dane.

Przyczyną uszkodzeń karty mogą być zarówno błędy logiczne (spowodowane np. niewłaściwym użytkowaniem urządzenia), czy też mechaniczne (za które odpowiada awaria telefonu, bądź smartfonu).

Odzyskanie danych warunkowane jest przez posiadanie kodu PIN lub PUK. MiP Data & Forensic posiada możliwość deszyfracji haseł wyświetlacza, jednakże wielokrotne nieudane próby mogą zwiększać poziom zabezpieczenia karty.

Jeśli doszło do pęknięcia karty w newralgicznym punkcie, odzyskanie danych może okazać się niemożliwe.