template-builder.php

Odzyskiwanie danych programy

Odzyskiwanie danych programy

DMDE jest potężnym oprogramowaniem do przeszukiwania danych, edycji i odtwarzania na dyskach. Może odzyskać strukturę katalogów i pliki w skomplikowanych przypadkach za pomocą specjalnych algorytmów, gdy inne oprogramowanie nie może pomóc.

DMDE zawiera wiele darmowych funkcji takich jak:

 • edytor dysku,
 • prosty menedżer partycji (np. umożliwia cofnięcie zmian na partycjach),
 • narzędzie do tworzenia obrazów i klonowania dysku,
 • rekonstruktor macierzy RAID,
 • odzyskiwanie plików z bieżącego folderu.

Płatne wersje wspierają odzyskiwanie plików i katalogów bez ograniczeń, DMDE Professional Edition ma dodatkowe funkcje do odzyskiwania danych dla klientów.

Algorytmy dokładnego przeszukiwania i analizy umożliwiają skuteczną rekonstrukcję struktury katalogów i odzyskanie plików po uszkodzeniu systemu plików (np. format, awaria menedżera partycji i inne). Możliwe jest szybkie wyszukiwanie danych bez pełnego skanowania w przypadku niewielkich uszkodzeń systemu plików.

Odzyskiwanie danych przez sygnatury plików (odzyskiwanie RAW) jest dodane w celu uwzględnienia przypadków, w których odzyskiwanie przez system plików nie jest możliwe.

DMDE odzyskuje dane z następujących systemów operacyjnych:

Windows

 • NTFS,
 • FAT12/16
 • FAT32

Linux

 • exFAT
 • Ext2/3/4

Macintosh

 • HFS+/HFSX (Beta)

Program pracuje pod kontrolą systemów

 • Windows 98/..XP/..7/..10 (tryb graficzny i konsolowy)
 • DOS (tryb konsoli)
 • Linux (Terminal)

Kopiowanie sektorów

Narzędzie do tworzenia obrazów dysków, klonów, zapisywania obrazów na dysku i kopiowania różnych obiektów na dysku. Zapis jest wykonywany bezpośrednio do miejsca docelowego, operacja nie może być cofnięta. Aby zmiany zaczęły obowiązywać w systemie operacyjnym, może być konieczny ponowny restart komputera.

Źródło i Cel

Przycisk Wynik zdarzenia
Urządzenie Wybierz urządzenie, Dysk Logiczny (volumin) lub obraz dysku jako źródło
Partycja Wybór Partycji jako źródła (Użyj przycisku Device (Urządzenie), aby wybrać poprzedni dysk),
Aby wybrać całe bieżące urządzenie / dysk / RAID, kliknij dwukrotnie najwyżej pozycję na liście partycji
Plik Użyj pliku jako źródła bajtów / źródło
Editor Użyj obiektu otwierając go w Edytorze Dysku jako źródła bajtów
Zaznaczenie Użyj zaznaczonych bloków w Edytorze Dysku jako źródła bajtów

Źródło pola

 • Start Sector/Byte,
 • End Sector/Byte,

Numery Sektorów/Rozmiar w Bajtach są wypełniane automatycznie po kliknięciu zaznaczonego przycisku. Jeśli plik lub edytor jest używany jako źródło, to pola są określone w bajtach. Możesz ręcznie określić zakres wewnątrz obiektu źródłowego, który ma zostać skopiowany.

Pole Destination Sector Start jest również automatycznie wypełniane przy wyborze miejsca docelowego za pomocą przycisku Device lub Partition. Początek sektora jest przesunięciem względem początku obiektu docelowego. Sektor startowy źródła jest kopiowany do sektora początkowego Celu, niezależnie od kierunku kopiowania.

Kopiowanie dysków

Poniżej instrukcja video pokazująca jak za pomoc DMDE skopiować dysk.

Oczywiście operacja dotyczy tylko sprawnych dysków lub dysków posiadających niewielką ilość uszkodzonych sektorów. Przy większej liczbie uszkodzonych sektorów może okazać się, że dysk ulegnie poważniejszemu uszkodzeniu i wtedy dane mogą być nieodwracalnie stracone.

Uszkodzenia logiczne polegające na sformatowaniu dysku, skasowaniu plików bądź uszkodzeniu partycji mogą być z powodzeniem przeanalizowane przez program i w następstwie odzyskane.