single-post.php

NO DATA, NO CHARGE
Posts

Blog

Zdalne odzyskiwanie danych

NO DATA, NO CHARGE

NO DATA, NO CHARGE  CZYLI OPŁATA ZA ODZYSKIWANIE DANYCH TYLKO ZA EFEKT

Choć usługi odzyskiwania danych z dysków twardych nie należą do tanich, zaś cena wynika w wysokiego poziomu specjalizacji i zaawansowania technologicznego procesu, to tak naprawdę najważniejsza jest skuteczność wykonawcy. Niemniej jednak, profesjonalne laboratoria pobierają opłaty wyłącznie, kiedy usługa zakończona jest sukcesem.

 

DLACZEGO ODZYSKIWANIE DANYCH KOSZTUJE TAK DROGO?

Choć „drogo” jest pojęciem względnym, to część klientów, zwłaszcza tych, którzy utracili dane prywatne, nie mające znaczenia komercyjnego, zastanawia się, dlaczego ceny odzyskiwania danych z dysku sięgają rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Otóż koszty usług data recovery uzależnione są od wielu czynników, m.in. od typu i pojemności dysku, rodzaju i rozmiaru usterki, a także dostępności i kosztów pozyskania donorów, czyli dawców części niezbędnych przy fizycznych uszkodzeniach nośników.

Oczywiście na cenę składają się jeszcze inne elementy, jak wysoka specjalizacja usługi odzyskiwania danych, czy konieczność wyposażenia laboratorium w szereg profesjonalnych, a zatem drogich narzędzi programowo – sprzętowych. Biorąc pod uwagę różnorodność dysków, niuanse pomiędzy nośnikami różnych producentów i szereg możliwych usterek, profesjonalne laboratorium powinno posiadać całe spektrum urządzeń i programów, tak by obsługiwać możliwie najwięcej przypadków. Dodatkowo firmy specjalizujące się w data recovery dbają o wysoką skuteczność działań oraz bezpieczeństwo informacji i procesu odzyskiwania danych wdrażając odpowiednie rozwiązania i procedury.

Posiadanie odpowiedniego zaplecza technologicznego to jednak połowa sukcesu – dopiero narzędzia w rękach specjalistów pozwalają na przywracanie dostępu do danych nawet w przypadkach najpoważniejszych uszkodzeń nośników. Z kolei do osiągniecia umiejętności eksperckich dochodzi się całymi latami, zdobywając wiedzę i doświadczenie w szkołach informatycznych oraz na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Powyższe czynniki składające się na skuteczność pracy laboratorium data recovery, są jednocześnie głównymi determinantami kosztów cen usług odzyskiwania danych.

 

BEZPŁATNA ANALIZA NIEZALEŻNIE OD DALSZEGO PRZEBIEGU PRAC?

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż dokładnej wyceny usługi nie sposób jest dokonać inaczej, niż dopiero w drodze badania nośnika, znakiem rozpoznawczym profesjonalnych firm data recovery jest bezpłatna analiza, niezależnie od jej wyniku oraz bez względu na to, czy właściciel nośnika ostatecznie zdecyduje się na odzysk danych.

Jest to rozsądne i uczciwe rozwiązanie, zwłaszcza, że niemożliwe jest dokładne oszacowanie kosztów wyłącznie na podstawie wywiadu z użytkownikiem – po pierwsze nie musi się on znać się na technologii i czasami nie jest w stanie powiedzieć nic na temat okoliczności i przyczyn usterki, z drugiej zaś strony w wielu przypadkach wskazanie rodzaju uszkodzenia nie jest możliwe wyłącznie na podstawie zachowania nośnika, co może mieć miejsce sytuacji kiedy dysk „jest martwy”, tj. zupełnie nie działa, nie da się go uruchomić, nie wykazuje żadnych oznak działania. Taki przypadek może oznaczać bowiem zarówno usterkę elektroniki zewnętrznej, jak również poważne uszkodzenie układu mechanicznego, które są skrajnie różnymi awariami, przy których stosuje się zupełnie inne narzędzia i metody pracy.

W efekcie dobrze jest jeśli, po zapoznaniu się z wynikami analizy, klient może zrezygnować z dalszych prac bez ponoszenia kosztów. Niektóre podmioty modyfikują ten model rozliczeń, pobierając opłatę w razie rezygnacji z procesu. W laboratorium MiP Data & Forensic analiza zawsze wykonywana jest bezpłatnie, zaś jej wynik implikuje dalszy tryb postępowania w odniesieniu do nośnika.

 

PŁATNOŚĆ TYLKO SUKCES PROCESU ODZYSKIWANIA DANYCH

Choć prace profesjonalnego laboratorium data recovery cechują się zwykle wysoką skutecznością, to niekiedy w przypadkach najpoważniejszych uszkodzeń mechanicznych (np. uszkodzenia powierzchni talerzy) odzyskanie danych zdeterminowane jest w dużej mierze przez ograniczenia technologiczne. W efekcie w laboratorium MiP Data & Forensic obowiązuje zasada, iż opłata za odzyskiwanie danych naliczana jest wyłącznie w przypadku operacji zakończonej sukcesem, tj. przywróceniem dostępu do danych.

 

Na rynku data recovery nie ma jednego modelu kosztorysowania prac związanych z odzyskiwaniem danych – każdorazowo jest to uzależnione od wewnętrznej polityki laboratorium. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby i zadowolenie naszych klientów MiP Data & Forensic działa w myśl zasady NO DATA, NO CHARGE.