single-post.php

NIE TAK ŁATWO POZBYĆ SIĘ DOWODÓW ZDRADY
Posts

Blog

MiP Data & Forensic – odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i computer forensic

NIE TAK ŁATWO POZBYĆ SIĘ DOWODÓW ZDRADY

Wraz z postępem technologicznym również romansowanie przeniosło się do wymiaru wirtualnego. Korespondencja prowadzona pomiędzy kochankami za pośrednictwem sms, czy różnego rodzaju komunikatorów internetowych pozostawia jednak za sobą ślady na bilingach oraz w pamięciach telefonów. Nawet wykasowanie wiadomości nie daje gwarancji ich skutecznego usunięcia z urządzenia.

Nowe technologie szturmem wkroczyły do naszego życia, są nieodzowne w prowadzeniu biznesu, równie chętnie korzystamy z ich dobrodziejstw w sferze prywatnej. Dzięki telefonom wyposażonym w internet możemy realizować przelewy, umawiać wizyty u lekarzy, mieć dostęp do ocen i adnotacji zamieszczanych przez nauczycieli w librusie, mieć dostęp do monitoringu przedszkolnego, prowadzić wspólny rodzinny harmonogram zajęć, czy na bieżąco uaktualniać listę zakupów.

Wszystko to sprawia, że tak mocno przyzwyczajamy się używania telefonu i komputera przy realizacji zwykłych czynności, że wykorzystujemy je również na potrzeby rozwijania relacji pozamałżeńskich. Za pomocą smartfona wymieniane są z nowym wybrankiem serca setki, jeśli nie tysiące smsów oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji i komunikatorów internetowych, jak np. messenger, whatsapp, czy viber. Wiadomości takie zawierają fotografie, wyznania miłosne, a często też wspólne plany na przyszłość, a więc niezbite dowody romansu.

Dowody cyfrowe w sprawie rozwodowej

Nawet jeśli niewiernemu małżonkowi wydaje się, że poprzez bieżące kasowanie korespondencji wykazuje się wyjątkowym sprytem, to w pamięci urządzenia nadal pozostają ślady dotychczasowej komunikacji, które można odzyskać w profesjonalnym laboratorium data recovery.

Tak zgromadzone materiały mogą zostać wykorzystane przez małżonka zdradzanego jako cyfrowy materiały dowodowy w sądzie, na potrzeby prowadzonego postepowania rozwodowego.

Wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta znaczenie dowodów elektronicznych, sądy dopuszczają materiał pozyskany z dysków twardych, telefonów, smartfonów oraz innych elektronicznych nośników informacji jako dowód w sprawie i traktują go równorzędnie z materiałami analogowymi w postaci papierowej, czy zeznaniami świadków.

 

Rodzaje spraw rodzinnych, w których można wykorzystać dowody cyfrowe

Często w ramach postępowania rozwodowego prowadzone są pomiędzy małżonkami negocjacje

w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, czy podziału majątku, którego para dorobiła się podczas trwania małżeństwa. W takich sytuacjach, jeśli uda się pozyskać dowody zdrady pochodzące ze smartfona, strona zdradzana ma szansę na uzyskanie wyroku rozwodowego z winy małżonka, który dopuścił się cudzołóstwa. Takie orzeczenie może mieć również wpływ na ustalenie wysokości alimentów zarówno na dzieci, jak również na porzuconego małżonka.

Jak widać informatyka śledcza daje bardzo duże możliwości w zakresie postepowania dowodowego. Od ilości i jakości zgromadzonych dowodów cyfrowych może zależeć przyszłość porzuconego małżonka. Z drugiej strony, jak widać, romansowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo niebezpieczne, bowiem dzięki narzędziom jakie daje computer forensic, bardzo łatwo jest odzyskać cyfrowe dowody zdrady.