single-post.php

MRÓZ WROGIEM NOWYCH TECHNOLOGII
Posts

Blog

MRÓZ WROGIEM NOWYCH TECHNOLOGII

Nowoczesne urządzenia elektroniczne nie lubią nagłych zmian warunków w których pracują. Nawet sami producenci sprzętu RTV sugerują  w instrukcjach obsługi, by odczekać wskazany w dokumencie czas przed uruchomieniem urządzenia po transporcie.

Podobnie jest ze sprzętem wyposażonym w elektroniczne nośniki danych. Komputery, laptopy, czy nawet zwykłe telefony komórkowe i smartfony nie lubią nagłych zmian temperatury. Jest to istotne zwłaszcza zimą, głównie w odniesieniu do urządzeń mobilnych, które często zmieniają miejsce ich użytkowania. Komputery przenośne wykorzystujemy zarówno do pracy w biurze, jak również w warunkach domowych, często zabieramy je na spotkania z klientami w celu zaprezentowania oferty, czy przedstawienia możliwych warunków współpracy.

Zimą, zwłaszcza kiedy termometr pokazuje bardzo niskie temperatury nie zaleca się uruchamiania komputera tuż po wejściu do pomieszczenia z zewnątrz. Niskie temperatury powodują znaczne wychłodzenie podzespołów komputera, na niektórych może pojawić się szron, który na skutek wzrostu temperatury ulegnie skropleniu, a stąd już tylko jeden krok do zwarcia w podzespołach elektronicznych. A wszelkiego rodzaju przepięcia są największym wrogiem dysków twardych. W efekcie zwykle dochodzi do spalenia płytki elektroniki zewnętrznej, a niejednokrotnie również uszkodzenia układu mechanicznego wewnątrz nośnika.

Również komórki nie są zwolennikami mrozu. Podczas całodziennego szusowania na nartach, telefon przechowywany nawet w kieszeni kurtki schładza się do minimalnych temperatur. Już kilka minut oddziaływania na niego siarczystego mrozu potrafi sprawić, że bateria rozładowuje się niemal natychmiast (przypadłość zaobserwowana w telefonie iPhone).

Biorąc pod uwagę jak cenną mamy niejednokrotnie zawartość nośnika komputera, czy pamięci telefonu, dobrze jest dbać o odpowiednie warunki ich transportu, przechowywania oraz pracy. W związku z tym, po wejściu do domu lub biura z mroźnego powietrza, w czasie kiedy będziemy popijać herbatę na rozgrzewkę, warto dać sprzętowi choć kilka minut przed uruchomieniem, by osiągnął temperaturę otoczenia.

W zamian za dobre traktowanie sprzęt z całą pewnością odpłaci nam całymi latami wydajnej i niezawodnej pracy.