single-post.php

KAŻDY MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ
Posts

Blog

KAŻDY MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

KAŻDY MOŻE POTRZEBOWAĆ POMOCY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

Możliwości informatyki śledczej pozwalają na pozyskiwanie dowodów cyfrowych praktycznie z każdego elektronicznego nośnika informacji. W związku z tym usługi Computer forensic świadczone przez MiP Data & Forensic skierowane są do wszystkich, którzy przy użyciu dowodów cyfrowych chcą wywieść korzystny dla siebie skutek prawny. W szczególności są to:

  1. Osoby fizyczne – w przypadku spraw rozwodowych, alimentacyjnych, opieki nad dziećmi czy cyberprzestępstw, stalkingu i oszustw w sieci
  2. Firmy – w sprawach kradzieży danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, działalności tzw. “kretów” i aktów szpiegostwa przemysłowego
  3. Biura detektywistyczne – w ramach czynności wywiadowczych dla swoich klientów
  4. Kancelarie prawne – na potrzeby pozyskiwania dowodów cyfrowych we wszelkiego typu sprawach prowadzonych na rzecz reprezentowanych podmiotów
  5. Sądy, prokuratury, jednostki policji oraz wszelkiego rodzaju służby – w celu analizy materiału dowodowego pochodzącego z zabezpieczonych nośników danych

Usługi Computer forensic są zatem dla każdego podmiotu, którego interesy zostały naruszone z wykorzystaniem narzędzi nowych technologii, wyposażonych w pamięć cyfrową.

Pytania z Internetu:

  • Informatyka śledcza studia
  • Bloker Informatyka śledcza
  • Informatyka śledcza prezentacja
  • Informatyka śledcza PDF
  • Informatyka śledcza usługi