template-forensic-cennik.php
info-sled Informatyka śledcza cennik

Informatyka śledcza cennik

Ze względu na różnorodność czynności wchodzących w zakres analiz śledczych, a także specyfiki dowodów elektronicznych, ceny usług forensic ustalane są w sposób indywidualny.