template-builder.php

Filmy o dyskach twardych

Na filmie widać jak pracuje dysk w technologii NoTouch

https://www.youtube.com/watch?v=ZTH1cd2lnno

 

Możemy pokrótce zapoznać się z pracą dysku twardego

 

Technologia StableTrac dysków firmy Western Digital.

U góry widać typowy dysk twardy i zachowanie się talerzy.

Poniżej dysk używający technologii.

https://www.youtube.com/watch?v=iyOdECY0_mI