template-builder.php

Filmy o dyskach twardych

https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI21i0
https://www.youtube.com/watch?v=KGtHClnFupw
https://www.youtube.com/watch?v=Kcb6a_LJaJQ
https://www.youtube.com/watch?v=vTkH3-zP-lY

Na filmie widać jak pracuje dysk w technologii NoTouch

https://www.youtube.com/watch?v=ZTH1cd2lnno

 

Możemy pokrótce zapoznać się z pracą dysku twardego

https://www.youtube.com/watch?v=kdmLvl1n82U

 

Technologia StableTrac dysków firmy Western Digital.

U góry widać typowy dysk twardy i zachowanie się talerzy.

Poniżej dysk używający technologii.

https://www.youtube.com/watch?v=iyOdECY0_mI