single-post.php

CORAZ WIĘCEJ PRZYPADKÓW SZPIEGOSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Posts

Blog

CORAZ WIĘCEJ PRZYPADKÓW SZPIEGOSTWA PRZEMYSŁOWEGO

CORAZ WIĘCEJ PRZYPADKÓW SZPIEGOSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Mówi się, że w biznesie nie ma miejsca na sentymenty. Przekonały się o tym zwłaszcza przedsiębiorstwa, które zetknęły się ze zjawiskiem szpiegostwa przemysłowego. Zazwyczaj sprowadza się ono do inwigilowania instytucji przez osobę piastującą wysokie stanowisko, wiążące się z dostępem do tajemnic firmowych, a tak naprawdę będącą na usługach konkurencji.

Mechanizm działania szpiega jest zazwyczaj podobny – bierze udział w procesie rekrutacji, powoli wspina się po korporacyjnych szczeblach, zdobywa zaufanie przełożonych i współpracowników. Z czasem uzyskuje dostęp do coraz to ważniejszych informacji. Jednocześnie przez cały czas kolaboruje ze swym mocodawcą, na bieżąco przekazując mu pozyskiwane dane i ustalając dalszą taktykę. Często szpieg niezauważenie działa pod przykrywką latami, niszcząc organizację od wewnątrz. Czasami zostaje zdekonspirowany, innym razem, kiedy dochodzi do przekonania, że już więcej informacji nie uda mu się wyciągnąć, kończy współpracę. Bywa również i tak, że to zleceniodawca szpiega przerywa jego działalność, kiedy uzyska wystarczające materiały.

Działalność szpiega jest szczególnie groźna dla organizacji, trudno bowiem zauważyć jego działalność. Czasami jednak popełnia błąd, bądź pojawiają się czynniki zewnętrzne, które sprawiają, że jego działalność zostaje ujawniona. Biorąc pod uwagę, że większość informacji archiwizowana jest w postaci elektronicznej, wiele incydentów związanych ze szpiegostwem pozostawia za sobą cyfrowe ślady, które wytropić można dzięki narzędziom informatyki śledczej. Tym bardziej, że często pełniące funkcje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, nie ma odpowiedniego przygotowania informatycznego, pozwalającego na skuteczne zacieranie śladów swej podwójnej gry.

MiP Data & Forensic niemalże każdego dnia pomaga firmom w poszukiwaniu elektronicznych śladów działalności osób wewnętrznie sabotujących ich działalność. Okazuje się, że skala zjawiska jest zaskakująco duża. Jeszcze do niedawna wiele instytucji nie zdawało sobie sprawy z istnienia informatyki śledczej oraz potężnych możliwości jakie niesie ze sobą w walce z nieuczciwością w biznesie.