single-post.php

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY
Posts

Blog

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY

Na potrzeby postępowania karnego, dowodem może być każda okoliczność mająca znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. I choć kodeks postępowania karnego nie definiuje pojęcia dowodu cyfrowego, to w ostatnim czasie coraz większą rolę procesową odgrywają dowody  pochodzące właśnie z nośników elektronicznych, gromadzone w ramach świadczonych przez MiP Data & Forensic usług infomatyki śledczej.

Dowodem pozyskanym w toku prac z zakresu Computer Forensic może być każdy zapis ujawniony na elektronicznym nośniku danych, mający znaczenie dla sprawy. Mogą być to zatem wszelkiego rodzaju dokumenty, pliki poczty elektronicznej, wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poprzez sms, listy połączeń telefonicznych, listy kontaktów, czy ślady aktywności użytkownika w sieci, w szczególności historia przeglądanych przez niego stron internetowych.

Dowody cyfrowe mogą być wykorzystane praktycznie w każdej sprawie – nie tylko w przypadku tzw. przestępstw komputerowych, czyli popełnianych z wykorzystaniem komputera czy smartfona, jak np. oszustwa internetowe, cyberstalking, wyłudzenia dokonywane za pośrednictwem sieci. Dowód cyfrowy może odgrywać ważną rolę w każdej ważnej dla nas sprawie, czasami właśnie od dostarczenia dowodu elektronicznego zależy wyrok sądu. Mogą być to zarówno dowody obciążające sprawcę czynu, jak wskazujące na naszą niewinność.