single-post.php

WYBÓR USŁUG MIP DATA & FORENSIC W PRZYPADKU AWARII MACIERZY
Posts

Blog

W PRZYPADKU AWARII MACIERZY

WYBÓR USŁUG MIP DATA & FORENSIC W PRZYPADKU AWARII MACIERZY

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG MIP DATA & FORENSIC W PRZYPADKU UTRATY DANYCH Z MACIERZY RAID?

Odzyskiwanie danych z elektronicznych nośników informacji to złożona operacja, wymagająca specjalistycznych narzędzi, profesjonalnego środowiska pracy oraz doświadczonego zespołu. Proces jest tym bardziej złożony i czasochłonny, jeśli nośnik nosi znamiona poważnego uszkodzenia mechanicznego, w przypadku awarii macierzy.

 

CZY ODZYSKIWANIE DANYCH Z MACIERZY RAID NAPRAWDĘ JEST TAKIE TRUDNE?

Złożoność procedury odzyskiwania danych z macierzy raid związana jest bezpośrednio z samą specyfiką budowy i konfiguracji macierzy oraz zapisu na niej plików, przy czym im bardziej skomplikowane ustawienia, tym również proces odzyskiwania danych może być trudniejszy i wymagający większej ilości czasu.

Macierz raid to rozwiązanie programowo – sprzętowe oparte na minimum dwóch dyskach twardych, które ma na celu powiększenie przestrzeni do przechowywania danych, bądź podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przechowywanych w zasobach serwera. Macierze wykorzystywane są najczęściej w firmach oraz różnego rodzaju organizacjach i instytucjach, chociaż w ostatnim czasie całkiem sporym powodzeniem cieszą się również niewielkie gabarytowo i stosunkowo tanie serwery NAS, dedykowane na potrzeby przechowywania danych w małych firmach oraz przez użytkowników domowych.

Zaawansowane rozwiązania serwerowe zbudowane są zwykle z kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu dysków, w ramach których dodatkowo tworzone są środowiska wirtualne. Już sama konfiguracja rozwiązania wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej, z całą pewnością przeciętny użytkownik nie ustawi sobie we własnym zakresie osobistej macierzy raid. Niekiedy macierze nadbudowywane są latami przez kolejnych specjalistów zatrudnianych przez firmę, w efekcie bywa czasami i tak, że w przypadku awarii nawet osoba odpowiedzialna za infrastrukturę IT nie jest pewna ustawień.

W konsekwencji specjalista z zakresu odzyskiwania danych w odniesieniu do macierzy działa niekiedy w sposób zbliżony do sapera, zatem z niezwykłą ostrożnością i w sposób przemyślany, bowiem każda pomyłka może być nieodwracalna w skutkach. W związku z tym, w profesjonalnych laboratoriach data recovery niezwykle rzadko zdarza się pracować na żywym organizmie – zazwyczaj w pierwszej kolejności wykonywana jest kopia wszystkich dysków, z których zbudowana jest macierz, dopiero na tak odtworzonym środowisku prowadzone są dalsze prace.

 

CO JEST WAŻNE W PROCESIE ODZYSKIWANIA DANYCH Z MACIERZY RAID?

Powodzenie operacji odzyskiwania danych z macierzy determinowane jest przez kilka czynników – skuteczność prac uzależniona jest przede wszystkim od posiadania przez laboratorium profesjonalnych narzędzi, które obsługują macierze, z drugiej zaś strony niezbędna jest wiedza i doświadczenie zespołu odpowiedzialnego za realizację procesu recovery z macierzy. Równoczesne występowanie tych czynników przekłada się na wysoki poziom skuteczności odzysku.

Odzyskiwanie danych z macierzy raid to także kwestia wdrożenia w ramach organizacji odpowiednich procedur, mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizacji procesu, obejmujących chociażby konieczność uprzedniego wykonania kopii – wszelkie prace na źródłowych nośnikach klienta mogą doprowadzić do modyfikacji zapisów i nieodwracalnej utraty danych.

 

DLACZEGO ZATEM WATRO POWIERZYĆ ODZYSKIWANIE DANYCH Z MACIERZY RAID SPECJALISTOM Z MIP DATA & FORENSIC?

Niemal 20 lat doświadczenia w branży data recovery przełożyło się na zdobycie przez naszą firmę bogatego doświadczenia w pracy z elektronicznymi nośnikami danych oraz sprawiło, że MiP DATA & FORENSIC stała się jednym z filarów wyznaczania standardów rynkowych i  proceduralnych, a także wzorcem do naśladowania dla innych podmiotów z branży.

MIP DATA & FORENSIC specjalizuje się w odzyskiwaniu danych ze wszystkich systemów operacyjnych i wszystkich typów urządzeń o dużej pojemności, w tym nadmiarowych macierzy RAID, sieciowych pamięci masowych (NAS), sieci pamięci masowej (SAN) i serwerów wielodyskowych. Ratujemy utracone bazy danych, systemy klasy ERP, serwery pocztowe i inne dane o kluczowym znaczeniu dla organizacji każdej wielkości.

Jeśli zatem borykacie się z awarią serwera i nie wiecie do kogo zwrócić o pomoc, warto przekazać swe cyfrowe zasoby w ręce specjalistów. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach, informacje zapisywane na nośnikach elektronicznych stanowią zwykle największą wartość przedsiębiorstwa, zaś ich nieodwracalna utrata wiązać się może z niepowetowanymi stratami dla organizacji, a niekiedy również z utratą zaufania ze strony klientów.