single-post.php

DANE USUNIĘTE PRZEZ PRACOWNIKA – WYZWANIE COMPUTER FORENSIC
Posts

Blog

DANE USUNIĘTE PRZEZ PRACOWNIKA

DANE USUNIĘTE PRZEZ PRACOWNIKA – WYZWANIE COMPUTER FORENSIC

Kradzież, a następnie wykasowanie danych przez pracowników przechodzących do konkurencji, bądź rozpoczynających pracę na własny rachunek to zdarzenia, z którymi coraz częściej spotykają się zarówno duże korporacje, jak również małe firmy. Wiele osób rozpoczynających nowy etap w zawodowym życiu idzie na łatwiznę i próbuje korzystać z dorobku wypracowanego przez dotychczasowego pracodawcę.

Niestety, nie jest to najwłaściwsza ścieżka. Wiele z takich informacji może stanowić bowiem tajemnicę przedsiębiorstwa, obejmować firmowe bazy danych zawierające informacje o klientach, wielkości sprzedaży, czy ofercie firmy, a także realizowane przez organizacje projekty czy kody źródłowe.

Czyny składające się na zniszczenie i kradzież firmowych danych mogą stanowić naruszenie przepisów wielu aktów prawnych, w tym kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zatem zamiast kariery, sprawcę może czekać proces i wysokie odszkodowanie, a także odpowiedzialność karna.

Dla firmy kradzież danych może stanowić dużą stratę finansową oraz wizerunkową – dla klientów i konkurencji oznaczać może słabość wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz nieodpowiedni poziom zabezpieczenia kluczowych dla firmy danych. Chociaż nawet mimo wdrożonych polityk bezpieczeństwa, zawsze najsłabszym ogniwem wszystkich organizacji jest człowiek.

Narzędzia informatyki śledczej pozwalają na odzyskanie usuniętych danych oraz zgromadzenie i analizę dowodów cyfrowych świadczących o działaniu przez pracownika na szkodę firmy, które mogą posłużyć jako niepodważalny dowód w dochodzeniu roszczeń przez pracodawcę.