template-builder.php

Cennik analizy

Cennik analizy

Rodzaje i tryby analizy
Analiza standardowa
Bezpłatna
Nośniki analizowane są w dni robocze w kolejności w jakiej dostarczane są do naszej firmy, czas oczekiwania na wynik analizy wynosi ok. 48/72h.
Ekspertyza
od 300 do 600 PLN
* Wykonywana we wszystkich przypadkach wymagających otwarcia nośnika oraz na życzenie zlecającego. Do ceny ekspertyzy doliczana jest cena nośnika (dawcy podzespołów)
Tryb przyspieszony
500 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu w dni robocze w godzinach pracy firmy.
Tryb ekspresowy
1000 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu poza standardowymi godzinami pracy firmy – obsługa 24/7.
Tryby specjalne analiz
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia – dyski ATA/SATA 2,5/3,5 calowe
300 PLN
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia – dyski SCSI 2,5 calowe
300 PLN
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia – dyski SCSI 3,5 calowe
300 PLN
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia – dyski SAS
300 PLN
Analiza macierzy Raid 0,1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
300 PLN
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
150 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
500 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA – za każdy dodatkowy dysk. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
300 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SCSI – ilość dysków w macierzy – 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
800 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SCSI – za każdy dodatkowy dysk. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
350 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
1000 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS – za każdy dodatkowy dysk. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/Win2003/Win2008/Win2012/Win2016/Win2019/Win2022/winXP/Vista/Win10/Win11)
500 PLN
Analiza macierzy Raid 0,1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
600 PLN
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych.
300 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA/SCSI/SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux, Unix, MacOs, XFS, Novell i innych.
2000 PLN
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA/SCSI/SAS – za każdy dodatkowy dysk. Struktura plików oparta na systemach Linux, Unix, MacOs, UFS, XFS, Novell i innych.
800 PLN
Prace diagnostyczne rozpoczynają się wg. Wybranego trybu analizy (standard, przyśpieszony lub ekspresowy). Płatność za analizę wybranego trybu specjalnego należy uregulować z góry. Koszt odzyskania danych jest kosztem dodatkowym i jest on określany po przeprowadzeniu analizy.
Inne nietypowe macierze – klastry
tel.
Analiza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych, przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych oraz dalszych możliwości działania. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników analizy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników analizy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy.
Opłata za tryb przyspieszony, ekspresowy oraz za tryby specjalne analiz pobierana jest z góry.
Opłata za rezygnację z usługi odzyskiwania danych po zaakceptowaniu kosztów usługi oraz zleceniu realizacji usługi (nie dotyczy macierzy)
600 PLN
Opłata za rezygnację z usługi odzyskiwania danych po zaakceptowaniu kosztów usługi oraz zleceniu realizacji usługi (w przypadku macierzy) (z pominięciem kosztów analizy) 30% kosztów

 

Wszystkie ceny podane są w wartościach netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.