single-post.php

OSINT – CZYLI BIAŁY WYWIAD, JAKO SPOSÓB NA POZYSKIWANIE INFORMACJI Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ
Posts

Blog

OSINT – CZYLI BIAŁY WYWIAD, JAKO SPOSÓB NA POZYSKIWANIE INFORMACJI Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ

OSINT – CZYLI BIAŁY WYWIAD, JAKO SPOSÓB NA POZYSKIWANIE INFORMACJI Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ

OSINT (z ang. Open Source Intelligence) to forma pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, czyli z miejsc ogólnodostępnych. Biały wywiad może stanowić formę wywiadu gospodarczego, jednak nie ogranicza się wyłącznie do działalności przedsiębiorstw. Za pomocą OSINT można poszukiwać informacji na temat osób fizycznych, a także śledzić trendy biznesowe i gospodarcze.

W dzisiejszych czasach informacja może stanowić bardzo cenną walutę, silną kartę przetargową, bądź dawać przewagę nad tymi gorzej poinformowanymi. Posiadanie odpowiedniej wiedzy ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych oraz pozwala wyprzedzać działania konkurentów. Nie ma co się zatem dziwić, że Polacy coraz częściej sięgają po usługi białego wywiadu.

Choć źródła informacji pozyskiwanych w ramach białego wywiadu są ogólnodostępne, to nie każdy wie gdzie tych informacji należy szukać

Źródła białego wywiadu są tak naprawdę dostępne niemal dla każdego, bowiem działania podejmowane w ramach białego wywiadu są całkowicie legalne, w przeciwieństwie do wywiadu szarego, czy czarnego. Jednakże fakt pochodzenia informacji ze źródeł dostępnych dla każdego nie sprawia, że wszyscy wiedzą gdzie i jak ich szukać. Poza tym podmioty wyspecjalizowane w białym wywiadzie dysponują specjalistycznymi narzędziami umożliwiającymi analizę pozyskanych danych oraz wyselekcjonowanie informacji istotnych dla sprawy spośród wielu danych nie mających najmniejszego znaczenia. Skąd zatem biały wywiad czerpie wiedzę?

Biały wywiad pozyskuje informacje z:

 1. Ogólnodostępnych baz, rejestrów i kartotek, w tym centralnych rejestrów państwowych, np. CEiDG
 2. Internetu (w tym z portali społecznościowych, portali specjalistycznych i branżowych, forów dyskusyjnych)
 3. Danych udostępnianych do publicznej wiadomości przez firmy i instytucje (np. sprawozdania finansowe, oferty handlowe, komunikaty, informacje prasowe)
 4. Środków masowego przekazu – prasy, radia i telewizji
rece laptop 110811943 small
MiP Data & Forensic – odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i Computer forensic

Jakiego typu informacje mogą być pozyskiwane w ramach białego wywiadu?

Biały wywiad ma bardzo szerokie zastosowanie i pozwala na dostarczanie informacji i danych na temat:

 1. Konkurencji – jej kondycji finansowej oraz podejmowanych przez nią przedsięwzięć biznesowych
 2. Mapowania powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, w tym także osobami fizycznymi zaangażowanymi w działania biznesowe
 3. Partnerów biznesowych
 4. Przedsiębiorstw w związku z planowanym zakupem ich udziałów, czy akcji, bądź też zamiarem zaangażowania w firmę w charakterze inwestora
 5. Trendów w danej branży
 6. Kandydatów do pracy, w szczególności na stanowiska kierownicze
 7. Osób fizycznych, np. w kontekście pozyskiwania dowodów zdrady
 8. Aktywności danej osoby w sieci
 9. Ujawniania czynów niedozwolonych
 10. Identyfikacji sprawców przestępstw popełnianych w sieci, np. cyberstalkingu

Do kogo adresowane są usługi białego wywiadu?

Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter oraz szerokie spektrum zastosowania narzędzi i metod wykorzystywanych przez biały wywiad, śmiało można stwierdzić, że z OSINT skorzystać może niemal każdy, w szczególności:

 1. Przedstawiciele biznesu
 2. Osoby fizyczne
 3. Służby państwowe i organy ścigania
 4. Osoby fizyczne, firmy i instytucje, które chcą zweryfikować jakie informacje na ich temat dostępne są publicznie
 5. Agencje detektywistyczne
 6. Headhunterzy

Czynności z zakresu białego wywiadu prowadzą najczęściej wyspecjalizowane w tym organizacje – wywiadownie gospodarcze, biura detektywistyczne oraz firmy świadczące usługi informatyki śledczej. Te ostatnie mogą wspierać swe działania specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami wykorzystywanymi w ramach prowadzonych przez siebie śledztw komputerowych, mających na celu ujawnianie oraz analizę danych pochodzących z nośników cyfrowych.