single-post.php
Posts

Blog

badanie-dysku-20400760_xxl-770x310 ODZYSKIWANIE DANYCH FIRMOWYCH

ODZYSKIWANIE DANYCH FIRMOWYCH

Dane tracą wszyscy, zarówno użytkownicy prywatni, jak również firmy i instytucje. O ile dane domowe, nie zawsze są na tyle istotne, by trzeba było je odzyskiwać, to firmy zazwyczaj nie mogą funkcjonować bez informacji elektronicznych.

Jakie zatem dane najczęściej tracą przedsiębiorstwa?

Na firmowych dyskach twardych oraz w pamięciach macierzy raid zapisywane są i przechowywane niezliczone ilości danych cyfrowych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Bo przecież dziś nikt już nie archiwizuje danych w postaci papierowej. Biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych obecnie informacji byłoby to praktyczne niemożliwe, jakimi powierzchniami magazynowymi musiałyby dysponować współczesne przedsiębiorstwa by przechować terabajty danych przetworzonych na postać papierową. Wśród firmowych danych, po utracie których firmy nie mogą prowadzić bieżącej działalności znajdują się najczęściej:

1. Bazy danych

2. Dokumenty finansowe

3. Biznesplany

4. Projekty informatyczne

5. Projekty graficzne

6. Projekty architektoniczne

7. Dokumenty księgowe

8. Pliki multimedialne

8. Kody źródłowe

10. Dokumenty pakietu office wykorzystywane w bieżącej działalności

Na szczęście w większości przypadków utracone dane można odzyskać w 100%. Podstawowym warunkiem skuteczności działań firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu danych jest jednak zachowanie użytkownika w okresie następującym bezpośrednio po wystąpieniu awarii. Administratorzy oraz właściciele nośników przekonani o swych umiejętnościach informatycznych podejmują bowiem często samodzielne próby przywracania dostępu do danych. Otwierając jednak nośnik, czy instalując na dysku amatorskie programy pogarszają tylko sytuację, niejednokrotnie całkowicie zamazując pierwotną zawartość nośnika.

Dlatego w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego najlepszym rozwiązaniem jest odłączenie go od źródła zasilania, a następnie dostarczenie do laboratorium MiP Data & Forensic. Laboratoryjne warunki pracy oraz doświadczony zespół specjalistów pozwalają na odzyskiwanie danych, nawet w najcięższych przypadkach.