single-post.php
Posts

Blog

prawo-43832518_xxl-770x310 INFORMATYKA ŚLEDCZA DLA PRAWNIKÓW

INFORMATYKA ŚLEDCZA DLA PRAWNIKÓW

W ostatnim czasie pojawiło się w mediach całkiem sporo publikacji wskazujących, że branża prawnicza jest jedną z najmniej zinformatyzowanych specjalności. Dostawcy rozwiązań IT prześcigają się zatem w oferowaniu systemów mających zautomatyzować i ułatwić pracę prawnikom. Swoją drogą, ciekawe jakie jeszcze narzędzia, oczywiście poza dostępem do aktualnych aktów prawnych oraz narzędzi pozwalających na komunikację z klientami oraz sądami, organami i instytucjami państwowymi potrzebne jest adwokatom i radcom prawnym, mogą sprawić, by ich praca była wydajniejsza.

Z całą pewnością pracę kancelarii prawnych i w ogóle wymiaru sprawiedliwości wspierać może informatyka śledcza, która jakby nie było, stanowi jedną z gałęzi nauk sądowych. Computer forensic może stanowić także doskonałe uzupełnienie usług kancelarii prawnych. Materiały cyfrowe pozyskiwane podczas analizy zawartości pamięci nośników elektronicznych mogą służyć jako dowody w prowadzonych postępowaniach, w szczególności:

1. Cywilnych – wykorzystywanych w sprawach rodzinnych, spadkowych, alimentacyjnych, a także jako dowody zdrady w sprawach rozwodowych

2. Gospodarczych – dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, kradzieży danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czy szpiegostwa przemysłowego

3. Karnych – w zakresie pozyskiwania materiału dowodowego na poparcie przyjętej linii obrony, bądź stanowiącego dowody popełnienia czynu zabronionego

Rozwój technologiczny sprawia, że przed informatyką śledczą pojawia się coraz więcej nowych wyzwań. Powszechne już wykorzystywanie narzędzi nowych technologii w życiu codziennym powoduje, że dowody cyfrowe nabierają znaczenia i coraz częściej stanowią podstawę wyroków wydawanych przez sądy.