single-post.php

ZBRODNIA NA DANYCH
Posts

Blog

NAJWIĘKSZE BŁĘDY JAKIE MOŻNA POPEŁNIĆ PO UTRACIE DANYCH

ZBRODNIA NA DANYCH

CZYLI NAJWIĘKSZE BŁĘDY JAKIE MOŻNA POPEŁNIĆ PO UTRACIE CYFROWYCH INFORMACJI

Utrata dostępu danych może stanowić wielki problem dla właściciela informacji – unieruchomić pracę firmy, spowodować przestoje w procesie produkcyjnym, wygenerować wysokie straty, czy osłabić pozycję organizacji w oczach klientów i konkurencji.

Utrata danych może dotknąć jednak każdego – zarówno użytkownika indywidualnego przetwarzającego prywatne dane osobiste, jak również duże firmy, organizacje oraz instytucje państwowe. Niemniej, choć awaria nośnika skutkująca brakiem dostępu do informacji może być uciążliwa, to nie koniec świata. W większości przypadków możliwe jest bowiem odzyskanie danych w profesjonalnym laboratorium data recovery. Specjaliści dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, a także narzędziami pozwalającymi na przywracanie danych nawet w najcięższych przypadkach uszkodzeń nośników.

Jednak skuteczność procesu odzyskiwania danych uzależniona jest nie tylko od źródła i typu usterki oraz rozmiaru uszkodzenia nośnika, lecz przede wszystkim od zachowania użytkownika po stwierdzeniu braku dostępu do danych. Oto lista największych błędów popełnianych przez klientów MiP Data & Forensic:

Zainstalowanie programu do odzyskiwania danych na nośniku, z którego użytkownik usunął dane

To chyba najgorsze co można zafundować swojemu dyskowi po stwierdzeniu, iż przypadkowo usunęło się zbyt dużą ilość danych. W przypadku przekazania nośnika do laboratorium bezpośrednio po wykasowaniu danych, ich odzyskanie jest niemal pewne. Jednak w wielu przypadkach użytkownikom wydaje się, że z tak błahą sprawą poradzą sobie sami. Tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo porad wskazujących jak samodzielnie odzyskać wykasowane dane. Wszystkie sprowadzają się do użycia programu, zwykle amatorskiego, który ma szereg ograniczeń, np. pozwala na podgląd danych do odzyskania, jednak ich nie przywraca, bądź odzyskuje tylko miniaturki danych. Użytkownicy, nie znając oczywiście zasad zapisu danych na dysku nie zdają sobie sprawy, że instalowanie jakichkolwiek programów, bądź zapisywanie nowych danych w miejsce usuniętych może doprowadzić do nadpisania poprzedniej zawartości, co jest operacją nieodwracalną.

Wielokrotne uruchamianie komputera, w którym uszkodzony został dysk twardy

Fizyczne usterki dysków powstają nie tylko na skutek błędów użytkowników, jak np. upadek dysku, ale również z przyczyn „naturalnych”, tj. ze zwykłego zużycia podzespołów, czy niewidocznych dla gołego oka przepięć w sieci,  na które nie mamy wpływu.

Uszkodzone podzespoły, na skutek kolejnych prób uruchomienia dysku często ulegają dalszej degradacji, niszcząc przy okazji pozostałe elementy dysku. Bardzo często zdarza się, że uszkodzona głowica podczas wielokrotnych prób włączenia nośnika rysuje talerze, powodując nieodwracalne zniszczenia powierzchni na której zapisywane są dane. Dlatego w przypadku stwierdzenia, że dysk nie działa poprawnie, lepiej nie podejmować wielokrotnych prób uruchamiania go z nadzieją, że przy kolejnym włączeniu dane staną się znowu dostępne, lecz od razu zwrócić się po pomoc do specjalistycznego laboratorium.

Otwieranie uszkodzonego dysku w warunkach domowych

W przypadku awarii dysku twardego, wielu użytkownikom wydaje się, że jeśli zaczną potrząsać dyskiem, to z pewnością coś się w nim odblokuje i nadal będzie mógł normalnie pracować. Niektóre osoby myślą również, że wystarczy otworzyć dysk, by bez trudu naprawić i uruchomić jego układ mechaniczny, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że otwieranie nośnika w warunkach nielaboratoryjnych zanieczyszcza powierzchnię talerzy, utrudniając realizację procesu przywracania dostępu do danych nawet przez specjalistów z laboratorium data recovery. Tym bardziej, że podczas tych nieumiejętnych prób samodzielnej naprawy dysku amatorom zdarza się zarysować talerz śrubokrętem używanym do otwierania obudowy dysku, bądź pozostawić na talerzu całą masę odcisków palców, stanowiących swoiste dowody zbrodni na dysku.

Błędy te, choć kardynalne i znacznie pogarszające pierwotną usterkę nośnika, wbrew pozorom popełniane są nad wyraz często. Wiele osób uważa, że dysk twardy jest prostym urządzeniem, do uruchomienia którego wystarczy śrubokręt i młotek. Oczywiście jest to niezwykle mylne wyobrażenie, a skutki takich samodzielnych prób odzyskiwania danych mogą być tragiczne dla danych. Dlatego jeśli cyfrowe informacje zapisane na dysku twardym, bądź innym elektronicznym nośniku danych mają dla użytkownika znaczenie, nie należy próbować odzysku danych na własną rękę, lecz zdać się na profesjonalną firmę data recovery, z doświadczeniem, umiejętnościami, a także narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji procesu data recovery.