single-post.php

STRACILIŚCIE DANE? W DZISIEJSZYCH CZASACH TO NIC NIEZWYKŁEGO
Posts

Blog

straciliście dane

STRACILIŚCIE DANE? W DZISIEJSZYCH CZASACH TO NIC NIEZWYKŁEGO

STRACILIŚCIE DANE

W czasach cyfrowych utrata danych jest czymś tak naturalnym jak awaria samochodu, czy jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego. I to pomimo wykonywania kopii zapasowych. Jeżeli straciliście dane przeczytajcie ten artykuł.

W 2018 ROKU DANE UTRACIŁO 65% UŻYTKOWNIKÓW

 

Przybywa danych cyfrowych

Rokrocznie świat wytwarza coraz większe ilości cyfrowych danych. Przybywa nie tylko samych informacji, ale także urządzeń w pamięciach których przechowywane są dane elektroniczne. Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu firmy Acronis International GmbH przygotowanego z okazji Światowego Dnia Backupu wynika, iż niemal 45% gospodarstw domowych posiada więcej niż cztery urządzenia, w tym komputery, laptopy, smartfony i tablety.

Jednocześnie z raportu wynika, iż zdecydowana większość użytkowników chroni swoje dane za pośrednictwem systemu backupów – tj. 93% konsumentów oraz 97% użytkowników instytucjonalnych wykonuje bardziej lub mniej regularne kopie danych. W grupie badanych konsumentów 73% wykonuje kopie raz w miesiącu, bądź raz w tygodniu, zaś wśród firm systematyka ta jest dużo większa – 86% podmiotów instytucjonalnych robi backupy co najmniej raz na miesiąc, raz na tydzień, a niektóre nawet codziennie.

Utrata danych pomimo posiadania backupu

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ilość posiadanych przez użytkowników urządzeń, zdarza się, że kopie zapasowe nie obejmują wszystkich z nich. W efekcie, w przypadku awarii urządzenia, bądź przypadkowego usunięcia danych, mimo posiadania przeświadczenia o zabezpieczeniu informacji, okazuje się, że część danych nie jest chroniona. Poza tym niejednokrotnie okazuje się, że systemy backupowe zawodzą, są nieprawidłowo skonfigurowane, zapisują kopie z błędami, czy wręcz zupełnie nie działają i w obliczu utraty danych okazuje się, że ochrona której użytkownik był pewien – nie działa. Czasami, biorąc pod uwagę tę wielość urządzeń, użytkownikom wydaje się, że niektórych danych zupełnie nie warto dodatkowo chronić przed utratą, ponieważ nie przedstawiają wielkiej wagi. Jednak dopiero w obliczu ich utraty okazuje się, że jednak dobrze byłoby mieć ponowny dostęp do np. listy kontaktów w telefonie, historii korespondencji esemesowej, czy zdjęć wykonywanych przy użyciu smartfona.

Różne badania, podobne wnioski

Powyższa sytuacja wynika najzwyczajniej ze statystyki – im więcej urządzeń, tym większe prawdopodobieństwo awarii. Podobne badania i raporty opracowywane przez różne firmy i instytucje publikowane są dosyć regularnie. Przedstawiane w nich ilości użytkowników, którzy mieli doświadczenia z utratą danych niekiedy różnią się od siebie, co wynika zapewne z różnych metod badawczych, a także typów respondentów, którzy stanowili grupę kontrolną. Wniosek jest jednak zawsze ten sam – dane tracą wszyscy, zarówno użytkownicy prywatni, jak również firmy i podmioty instytucjonalne, często pomimo posiadania systemów backupowych.

Z badania pt. The State of Salesforce Data Protection przygotowanego przez firmę Own (backup)  wynika bowiem, iż z utratą danych doświadczenia miało 28% firm. Do najczęstszych przyczyn utraty danych według danych z powyższego raportu należą:

  1. Błędy ludzkie – 62%
  2. Integracje z systemami zewnętrznymi – 17%
  3. Błędy oprogramowania – 5%
  4. Złośliwe działania pracowników – 3%

Z badania wynika, iż 61% firm zupełnie nie jest jednak przygotowanych na problem utraty danych. Oznacza to, kluczowe dane w organizacji zapisane były tylko na jednym nośniku, który uległ awarii. W efekcie, by minimalizować następstwa usterki użytkownicy korzystają z usług firm świadczących usługi profesjonalnego odzyskiwania danych. Z uwagi na złożoność procesu przywracania dostępu do danych 49% badanych pozostawało bez dostępu do cyfrowych informacji przez 1-5 dni roboczych, zaś 51% czekało na odzyskanie ponad tydzień.

Utrata danych to choroba cywilizacyjna współczesnego sprzętu komputerowego. Na szczęście problem nie jest ostateczny, ponieważ w większości przypadków możliwe jest przywrócenie dostępu do plików w profesjonalnym laboratorium odzyskiwania danych. Specjaliści MiP Data & Forensic każdego dnia ratują dane z dysków twardych, macierzy raid, telefonów komórkowych i smartfonów.