single-post.php

12 Października Światowy Dzień Bezpiecznego Komputera
Posts

Blog

12 Października Światowy Dzień Bezpiecznego Komputera

12 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

Dziś trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek aktywność bez używania komputerów, systemów informatycznych i Internetu. Infrastruktura ta narażona jest jednak na zagrożenia płynące zarówno z sieci, jak również pochodzące ze strony samych użytkowników i działań osób trzecich. Dlatego też ustanowiono 12 Października Światowy Dzień Bezpiecznego Komputera.

CYBER BEZPIECZEŃSTWO TO PROBLEM NA SZCZEBLU OGÓLNOKRAJOWYM

W związku z tym, z problemem bezpieczeństwa cyfrowego zmagać muszą się zarówno użytkownicy indywidualni, jak również przedsiębiorstwa i organizacje, a także instytucje, organy i podmioty o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki narodowej. Właśnie w tym kontekście zaczął funkcjonować w ubiegłym roku krajowy system cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

Do wspomnianych usług kluczowych podlegających szczególnej ochronie należą działania z obszarów wskazanych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, mające podstawowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, a także niezbędne dla życia jednostek, jak transport, energetyka, zaopatrzenie w wodę pitną, bankowość, ochrona zdrowia, czy infrastruktura cyfrowa.

Podstawowym zadaniem operatorów usług kluczowych z tych sektorów jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemach informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych. Z kolei cyberbezpieczeństwo ustawa definiuje jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Bezpieczeństwu tychże systemów zagrażać mogą różnego rodzaju incydenty, tj. zdarzenia, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

 

CYBER BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARSTW DOMOWYCH

Choć kwestie cyberbezpieczeństwa to problem globalny o zasięgu wręcz ogólnoświatowym, zwłaszcza z uwagi braku barier dla przenikania i wyrządzania szkód przez wirusy i działalność hakerów, to dla pojedynczego użytkownika największym problemem jest bezpieczeństwo jego własnego komputera i innych używanych przez niego urządzeń cyfrowych. Choć przeciętny Kowalski, każdego dnia korzysta z wielu usług kluczowych, to zupełnie nie zaprząta sobie głowy problematyką ich bezpieczeństwa – dla niego najważniejsze jest to co dzieje się w zaciszu jego czterech ścian. Dlatego tak ważne jest również edukowanie oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedniej dbałości o własne bezpieczeństwo cyfrowe.

 

12 PAŹDZIERNIK – DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

W tej chwili mamy doskonałą okazją ku temu, ponieważ październik został ogłoszony Europejskim Miesiącem Cyber bezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Z tej okazji organizowanych jest wiele warsztatów, konferencji i inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy w tym zakresie, w związku z tym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w wydarzeniach organizowanych praktycznie w każdym mieście.

Dodatkowo, obchodzimy dziś Dzień Bezpiecznego Komputera, co jeszcze bardziej ma podkreślać wagę problematyki bezpieczeństwa cyfrowego, zwłaszcza, że tak naprawdę ochronę przed zagrożeniami płynącymi z sieci każdy użytkownik powinien zacząć od zadbania o własne urządzenia i przestrzeganie podstawowych zasad cybersecurity, obejmujących m.in.:

  1. Wykonywanie kopii zapasowych kluczowych danych
  2. Regularną zmianę haseł do logowania w serwisach internetowych
  3. Dbałość o posiadanie na urządzeniu aktualnego oprogramowania antywirusowego
  4. Ostrożność w otwieraniu wiadomości i linków pochodzących z niezaufanego źródła
  5. Powściągliwość w udostępnianiu w sieci informacji na swój temat oraz nawiązywaniu znajomości na portalach internetowych

 

Bezpieczeństwo cybernetyczne stanowi jeden z podstawowych problemów współczesnych społeczeństw informacyjnych, opartych o nowe technologie i big data. Kwestie bezpieczeństwa to także problem pojedynczych użytkowników, narażonych każdego dnia na zagrożenia czyhające na nich w sieci, dlatego cybersecurity to przede wszystkim dbałość o własne zasoby cyfrowe.