single-post.php

AWARIA DYSKU TWARDEGO. I CO DALEJ?
Posts

Blog

MiP Data & Forensic – odzyskiwanie danych, informatyka śledcza i computer forensic

AWARIA DYSKU TWARDEGO. I CO DALEJ?

Awaria dysku twardego skutkująca brakiem dostępu do danych może dotknąć każdego – zarówno użytkownika domowego, który zazwyczaj dysponuje mniejszą wiedzą i ograniczonym budżetem na system backupowy, jak również duże firmy i instytucje wyposażone w zaawansowane technologicznie rozwiązania mające chronić poufne komercyjne informacje. Najzwyczajniej sprzęt bywa zawodny, również sami użytkownicy popełniają błędy.

Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków dane można skutecznie odzyskać. W MiP Data & Forensic odzyskujemy dane z wszystkich nośników, jak w szczególności:

  1. Dyski twarde
  2. Syski SSD
  3. Macierze raid o różnych konfiguracjach
  4. Karty pamięci
  5. Telefony komórkowe i smartfony

Stosowane przez naszą firmę metody, a także kadra doskonale wyszkolonych i doświadczonych specjalistów pozwalają na osiąganie wysokiej skuteczności w przywracaniu dostępu do danych we wszelkich typach uszkodzeń (uszkodzenia logiczne, elektroniczne, mechaniczne). Powodzenie operacji w dużej mierze uzależnione jest od czynności podejmowanych przez właściciela nośnika po stwierdzeniu usterki. Wiele osób, mimo, że nie posiada umiejętności ani narzędzi niezbędnych do odzyskiwania danych otwiera nośniki w warunkach nielaboratoryjnych, czym tylko pogarsza stan nośnika. Podstawowym grzechem użytkowników jest zatem nie brak kopii zapasowych, ale samodzielne próby naprawy dysku i przywracania dostępu do danych, które zwykle kończą się całkowitym zniszczeniem danych.